Viestintäpalvelujen tarjonta monipuolistuu

Viestintäviraston strategisena tehtävänä on edistää viestintäverkkojen, -markkinoiden ja -palveluiden toimivuutta ja kehitystä, jotta tarjolle saataisiin mahdollisimman monenlaisia uusia viestintäpalveluja. Viestintäviraston tehtävänä on puuttua rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin ja tarjota taajuudet uusille käyttötarkoituksille.

Viestintävirasto edistää strategiakaudella erilaisten viestintäpalveluiden saamista markkinoille etupäässä seuraavin keinoin.

Viestintävirasto puuttuu rohkeasti viestintämarkkinoiden epäkohtiin

 • Viestintävirasto vaikuttaa kansalliseen ja EU-tasoiseen säädösvalmisteluun siten, että virastolla on toimivaltuudet puuttua Suomen viestintämarkkinoilla havaittuihin merkittäviin epäkohtiin tehokkaasti.
 • Virasto sääntelee ja ohjaa viestintämarkkinoita viisaasti.
 • Huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyn painopiste siirretään jälkikäteisestä valvonnasta ennakkosäätelyyn ottaen huomioon viestintälainsäädännön kehitys, erityisesti Tietoyhteiskuntakaaren mahdollistamat uudet työkalut.

Viestintävirasto tarjoaa radiotaajuudet uusille käyttötarkoituksille

 • Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen taajuuksien käytön valmistelu- ja kehitystyöhön Suomen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Viestintävirasto jakaa taajuuksia niin, että uusia langattomia sovelluksia ja teknologioita saadaan kuluttajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön.
 • Virasto seuraa aktiivisesti sekä älykkäiden radiojärjestelmien että teknologioiden kehitystä ja pyrkii saatujen tulosten perusteella tehostamaan taajuuksien käyttöä.

Viestintävirasto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä

 • Viestintävirasto kehittää ja tuottaa toimintatapoja ja palveluita, joilla lisätään yleistä tietoisuutta viestintäpalveluiden saatavuudesta, laadusta ja tarjonnasta.
 • Viestintävirasto tarjoaa julkisia tilannekuvapalveluja kaikille käyttäjäryhmille
 • Virasto kehittää yhteisiä palveluja ja toimintamalleja alan toimijoiden ja viranomaisten välisen yhteistyön lisäämiseksi.

Miten tämä näkyy käyttäjille?

Hyvät ja edulliset viestintäyhteydet

 • Käyttäjät voivat valita erilaisia viestintäpalveluita sekä kohtuuhintaisia ja laadukkaita viestintäyhteyksiä.
 • Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin.

Uudet palvelut ja tuotteet

 • Tarjolla on lisääntyvässä määrin erilaisia langattomia palveluja.
 • Kuluttajat ja yritykset voivat ottaa käyttöönsä kotimaisen ja turvallisen fi-verkkotunnuksen.

Enemmän tietoa viestintäpalveluista

 • Käyttäjät saavat avointa tietoa operaattoreista ja niiden tarjoamista viestintäpalveluista ostopäätöksen tueksi.
 • Tietoa viestintäyhteyksien toimivuudesta on myös läpinäkyvästi käyttäjien saatavilla.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Organisaatio , Strategia

Päivitetty 27.12.2016

LinkedIn Print