Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja turvallisuus kehittyvät

Viestintävirasto lisää viestinnän ja yhteiskunnan luotettavuutta huolehtimalla siitä, että viestintäverkot, tietoturva ja tietosuoja ovat kunnossa. Viestintäviraston tehtävänä on vahvistaa kansallista tietoturvaa ja terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa.

Viestintävirasto edistää verkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta etupäässä seuraavin keinoin.

Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa

 • Viestintävirasto tuottaa monipuolisia tietoturvapalveluita kansalaisten ja yritysten käyttöön.
 • Virasto varmistaa, että alan toimijat ottavat huomioon kansalliset ja kansainväliset tietoturvavelvoitteet tieto- ja viestintäjärjestelmissä.
 • Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvauhkien valvontapalveluita tarjotaan myös valtiokonsernille ns. GOVCERT-toimintana. Siten myös julkishallinnon havainnointikykyä kehitetään tietoturvaloukkausten varalta.
 • Viestintävirasto vastaa turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista.
 • Suomeen perustettaneen kansainvälisen mallin mukainen viranomaistoiminto tietoturvauhkien ja -loukkausten havainnointiin ja ratkaisemiseen sekä tietoturvan tilannekuvan ylläpitoon.

Viestintävirasto terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa

 • Viestintävirasto osallistuu ja vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen liikenne- ja viestintäministeriön Tietoyhteiskuntakaari-hankkeen kautta sekä selvittää myös alan toimijoiden yhteis- ja itsesääntelyn mahdollisuuksia.
 • Viestintävirasto kehittää yleistä tietoisuutta viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuudesta, kapasiteetista sekä vika- ja häiriötilanteista tarjoten julkisia tilannekuvapalveluja kaikille käyttäjäryhmille.
 • Virasto ylläpitää ja kehittää omaa häiriöiden selvityskykyään sekä lisää yhteistyötä operaattoreiden, urakoitsijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Miten tämä näkyy käyttäjille?

Toimivat viestintäyhteydet

 • Tietoliikenneyhteydet toimivat hyvin myös poikkeustilanteissa.
 • Mikäli yhteyksiin kuitenkin tulee häiriötä tai vikoja, käyttäjillä on jatkossa saatavilla ajantasaista tietoa tietoliikenneyhteyksien häiriö- ja vikatilanteista.
 • Laitteiden valmistajilla on käytössä tarpeeksi häiriöttömiä taajuuksia. Myös kuluttaja voi luottaa siihen, että hänen käyttämänsä langaton laite toimii häiriöttömästi.

Korkeatasoinen tietoturva ja luottamuksellinen viestintä

 • Kuluttajilla ja yrityksillä on käytössä toimivat ja tietoturvalliset viestintäyhteydet.
 • Viestintäpalveluiden käyttäjät pysyvät ajan tasalla tietoturvariskeistä ja niiden torjumisesta.
 • Vahvalla sähköisellä tunnistamisella ja varmenteiden käytöllä taataan sähköisen viestinnän turvallisuus eli lähettäjän ja vastaanottajan henkilöllisyys sekä lähetettävien tietojen alkuperä, eheys ja luotettavuus.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Organisaatio , Strategia

Päivitetty 21.11.2014

LinkedIn Print