Kohti maailman edistyneintä ja turvallisinta digiyhteiskuntaa

Digitalisaatio tarjoaa meille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Uudet innovaatiot rikastavat ja helpottavat jatkossa sekä tavallisten ihmisten arkea että elinkeinoelämää. Viestintävirasto edistää uusien digitaalisten innovaatioiden ja liikeideoiden kehittämistä mahdollistamalla erilaisia digitaalisia kokeiluja.

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Kesäkuussa 2016 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa ihmisvirtojen liikkeiden seuraamisen matkapuhelinten tai muiden langattomien päätelaitteiden välitystietoja hyödyntämällä. Tietoyhteiskuntakaaren keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä Suomeen. Välitystietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kauppakeskuksissa ja lento- tai rautatieasemilla, missä tieto asiakasvirtojen liikkumisesta antaa tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämistä varten.

Lue lisää

Taajuuksia digitaalisiin kokeiluihin

Digitalisaation ripeä eteneminen vaatii, että langattoman viestinnän testaustoimintaan riittää taajuuksia. Viestintävirasto tukee kokeiluja myöntämällä joustavasti radiolupia innovatiivisten radiotekniikoiden ja -järjestelmien testaukseen.

Lue lisää

Televerkkojen numerot ja tunnukset tutkimus-, testaus- ja koulutuskäytössä

Viestintävirasto tukee Suomen televiestintäsektoria myöntämällä tarvittavia numeroita ja tunnuksia tutkimus-, testaus- ja koulutuskäyttöön.

Numeroihin ja tunnuksiin voidaan myöntää määräaikainen käyttöoikeus myös tutkimus-, testaus- ja koulutuskäyttöön.

Testihakemukseen liittyy usein radiolupahakemus, jolloin Viestintävirasto voi myöntää määräaikaisena radioluvan testauskäyttöön sekä numerot ja tunnukset.

Lisätietoa televerkkojen numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö valmistaa tulevaisuuteen

Viestintävirasto osallistuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin johto- ja ohjausryhmiin tutkimusprojekteissa, joissa tutkitaan uusia tekniikoita ja niiden mahdollisuuksia. Tavoitteena on varmistaa, että taajuuksia on käytettävissä jo varhaisen vaiheen testaus- ja tutkimustoiminnassa.

Lisätietoa tutkimusohjelmista:

Viestintäviraston avoin data

Katso Viestintäviraston tarjoamat avoimen datan aineistot.

Lue lisää

Asiasanat: Taajuudet , Tietoturva , Avoin data , Digitaaliset kokeilut , Esineiden internet IoT , Numerointi , Verkot , Yksityisyydensuoja

Päivitetty 27.12.2016

LinkedIn Print