Veneilijöiden radioluvat ja pätevyystutkinnot: Turhaa sääntelyäkö?

Elämme sääntelyn järkeistämisen aikaa: turhaa sääntelyä pitää purkaa. Milloin siis pätevyystodistus- ja lupavaatimus meriradiolähettimien osalta puretaan? Milloin luovutaan näille radiolaitteille asetetuista erityisvaatimuksista?

Näitä kysymyksiä esitetään myös koskien meri-VHF-järjestelmää ja sen laitteita. Meri-VHF-radiopuhelinhan on yleisin meriradiotaajuuksilla toimiva laite aluksissa ammattipuolella ja vapaa-ajan veneissä. Ammattialuksissa se on pakollinen varuste, jos se on kansainvälisessä liikenteessä, tietyn kokoinen, kuljettaa ihmisiä tai on näiden yhdistelmä.

Rajavartiolaitoksen kaikissa meripelastukseen tarkoitetuissa ilma-aluksissa, pelastuskoptereissa ja valvontakoneissa, on meri-VHF-radiopuhelin, jotta ne voivat viestiä tarvittaessa suoraan alusten kanssa. Vain harvalla veneilijällä on lentolupakirjaa, jonka mukana tulee oikeutus ilmailuradioiden käyttöön ‒ puhumattakaan ilmailuradiosta.

Pätevyystodistuksella ja aluksen radioluvalla varmistetaan turvallisuus

Meri-VHF-radiopuhelimen hallussapito ja käyttö edellyttää aluksen radiolupaa. Vapaa-ajan veneilijällä pitää olla asianmukainen pätevyystodistus, jotta hänelle voidaan myöntää radiolupa ja jotta hän saa luvallisesti käyttää meriradiotaajuuksia viestintään.

Pätevyystodistus- ja lupavaatimus tulee laista. Suomessa pätevyystodistuksen saa suorittamalla Viestintäviraston pätevyystutkinnon, joita on eritasoisia vapaa-ajan veneilystä ammattimerenkulkuun.

Merenkulun radioliikenne on kansainvälistä ja hätä- ja turvallisuuspainotteista, siksi kansainvälisesti sovittujen menettelytapojen ja taajuuksien käytön hallinta on tärkeää. Näihin liittyvä osaaminen arvioidaan pätevyystutkinnoissa.

Radiolähettimien toimintaolosuhteet vaativat laitteilta laatua

Merellä olosuhteet radiolähettimille ovat haastavia: vesi, kosteus, tärinä ja muut erityistekijät ovat läsnä pitkäkestoisina. Lähes kaikille radiolähettimille asetetaan tiettyjä vaatimuksia, jotta ne toimivat oikein eivätkä aiheuta häiriöitä muille laitteille.
Vaatimukset perustuvat kansainvälisiin laitestandardeihin ja liittyvät radioteknisiin asioihin sekä ympäristövaatimuksiin.

Pelastusviranomainen tarvitsee hätätilanteessa veneilijän tunnistetiedot nopeasti

Viestintäviraston radiolupamenettely takaa sen, että kaikki tärkeät tunnistetiedot ovat välittömästi pelastusviranomaisten saatavilla vuorokauden kaikkina aikoina läpi vuoden.

Meripelastustoiminnassa yhteistyö ja tiedon välittäminen nopeasti tilanteeseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välillä on kriittistä. Tarvittavat tiedot välittyvät, kun radiolaitteen haltija on huolehtinut radioluvastaan. Näin pelastustoimet voidaan mitoittaa oikein ja työ voidaan aloittaa viipymättä.

Sääntelyä kannattaa purkaa, jos sitä ei enää tarvita tai se estää markkinoiden tehokkuutta väärällä tavalla. Kansainvälisessä järjestelmässä, joka painottuu ihmishenkien turvaamiseen, on kuitenkin painavat syyt jatkaa toimivia kansainvälisiä menettelytapoja ja sääntelyä, joka varmistaa veneilyn turvallisuuden. Pätevyystodistuksia ja meri-VHF-radiolupia tarvitaan jatkossakin.

Aloita valmistautuminen ensi kesän veneilykauteen

Syksy ja talvi on hyvää aikaa suorittaa pätevyystutkinto, jotta asia on kunnossa seuraavan veneilykauden alkaessa. Katso tutkintopaikkakunnat ja aikataulut sivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan.

Pätevyystutkintoon valmistautumiseen ja suorittamiseen kannattaa suhtautua omien veneilyyn liittyvien taitojen kertaamisena ja kasvattamisena. Koskaan ei tiedä, milloin näille taidolle tulee todellista tarvetta.

Suosittelen kaikille lämpimästi meri-VHF-radiopuhelimen hankintaa veneilyn turvaksi. Autamme ja neuvomme mielellään näissä asioissa!

Jatketaan keskustelua Twitterissä (at)AriCaselius

Kirjoittaja on Viestintäviraston radioverkkoasiantuntija.

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Radiolaite , Blogit

LinkedIn Print