Välityspalveluista vauhtia vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoille

Viranomaisten ja yritysten pitkä ja laaja-alainen valmisteluyhteistyö alkaa kääntyä vaiheeseen, jossa työn tuomat muutokset ja konkreettiset hyödyt tulevat näkyviin. Muutos mullistaa vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoita ja se hyödyttää meitä kaikkia!

On ollut etuoikeutettua päästä seuraamaan tätä muutosta aitiopaikalta.

Sopiminen helpottuu

Sähköisiä palveluja käyttäessämme harvoin tulemme ajatelleeksi, mitä mahdollisuus tunnistautua palveluihin turvallisesti - alan termein vahvasti, vaatii. Tottuneesti painamme vain itsellemme tuttua logoa ja naputtelemme palveluun sen meiltä pyytämiä tunnuslukuja. Kuin huomaamatta olemme käyttäneet jonkin pankin, operaattorin tai Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamaa tunnistusvälinettä. Tämä ei olisi mahdollista, elleivät sähköisten palvelujen tarjoajat olisi kuluttaneet aikaansa sopiakseen jok'ikisen tunnistusvälineen tarjoajan kanssa erikseen välineen käyttämisestä. Jatkossa tähän ei välttämättä ole enää tarvetta.

Kuva 1: Kuvakaappaus Suomi.fi-tunnistautumisesta

Lainsäädäntöön tehdyt muutokset ovat toukokuusta alkaen mahdollistaneet uudenlaisten toimijoiden, välityspalvelun tarjoajien, tulon markkinoille. Välityspalvelun idea on, että yhdeltä välityspalveluita tarjoavalta toimijalta saadaan useita tunnistusvälineitä. Parhaimmillaan kaikki Suomessa käytössä olevat tunnistusvälineet voi saada käyttöönsä yhdellä sopimuksella yhden välityspalvelun tarjoajan kanssa ja jopa halvemmalla kuin nyt.

Tietoturva paranee, kilpailu lisääntyy ja hinnat laskevat

Välityspalvelujen tarjoajien tulo markkinoille tulee todennäköisesti lisäämään tunnistuspalvelujen kilpailua ja alentamaan niistä perittäviä hintoja. Hintojen alentuminen lisää vastaavasti tunnistusvälineiden ja -palvelujen käyttöä.
Siten vahvan tunnistamisen lisääntyvä käyttö parantaa yleistä tietoturvallisuutta vähentäen mm. identiteettivarkauksia. Kuluttajille muutos tarkoittaa ennen kaikkea turvallisempaa sähköistä asiointia.

Julkishallinnolle muutosten odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä, kun tunnistuspalveluista maksetut hinnat alenevat kilpailun seurauksena. Tunnistusvälineiden ja -palvelujen tarjoajille muutos tuo mahdollisuuden laajentaa toimintaansa ja poimia lisäeuroja. Muutoksen tuomat hyödyt ovat siis suurenmoisia ja koskettavat käytännössä koko yhteiskuntaa.

Kysyntää on ja vain pieni osa siitä on hyödynnetty

On ollut ilo huomata, että sähköisten palvelujen tarjoajat ovat olleet erittäin kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista kilpailuttaa ja ostaa tunnistuspalveluita. Ne ovat miettineet hyvin erilaisia tapoja hyödyntää vahvaa sähköistä tunnistusta palveluissaan. Osa sähköisten palvelujen tarjoajista haluaa käyttää vahvaa tunnistamista ensimmäisellä asiointikerralla, jonka jälkeen asiakas voi palvelussa luoda ja käyttää kirjautumisessa ns. heikkoa tunnistetta kuten käyttäjätunnus ja salasana -paria. Esim. S-ryhmä on toteuttanut osan asiointipalveluistaan näin.

Osa sähköisten palvelujen tarjoajista taas käyttää vahvaa tunnistamista lisätäkseen palveluissa asioivien asiakkaidensa luottamusta toisiinsa. Esimerkiksi Huuto.net-palvelussa myyjät voivat tunnistautua vahvasti saadakseen profiiliinsa merkinnän siitä, että heidät on tunnistettu vahvasti. Itse ainakin kartan myyjiä, joita ei ole tunnistettu vahvasti. Tällainen vahvan tunnistamisen käyttö hyödyttäisi myös esimerkiksi Facebookia tai Twitteriä, joiden jatkuvana ongelman näyttää olevan suuri valeprofiilien ja erityisesti trolliprofiilien määrä.

Julkishallinto ja esimerkiksi terveydenhoitopalveluja tarjoavat yritykset taas vaativat, että niiden sähköisiin palveluihin tunnistaudutaan pääosin aina vahvasti johtuen palveluissa käsiteltävistä arkaluonteisista tiedoista. Kysyntää vahvoille sähköisille tunnistuspalveluille siis on, ja vasta pieni osa vahvan tunnistamisen markkinoiden potentiaalisesta kysynnästä on hyödynnetty. Mutta vastaakohan kukaan kysyntään?

Tarjonta on muodostumassa

Markkinoille on tullut jo kahdeksan rekisteröityä välityspalvelun tarjoajaa, joista puolet on täysin uusia yrityksiä vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoilla. Näiden lisäksi vähintäänkin puolenkymmentä toimijaa on osoittanut kiinnostuksensa tulla markkinoille.

VRK:n kilpailutuksen keskeytys on tuorein esimerkki siitä, ettei tarjonta vielä täysin vastaa markkinoiden kysyntää. Vaikka kilpailutus mobiilivarmenteiden osalta onnistui, pankkien tarjoamien tunnistusvälineiden osalta se keskeytyi.

Välityspalvelujen tarjonnan aloittaminen vaatiikin vielä, että tunnistusvälineen tarjoajat eli pankit, operaattorit ja VRK sekä välityspalvelun tarjoajat sopivat tunnistusvälineiden välittämisestä. Osin sopimuksia onkin jo syntymässä. Kattava palvelujen tarjoaminen kuitenkin vaatii, että välityspalvelun tarjoajat löytävät yhteisen sävelen käytännössä kaikkien tunnistusvälineen tarjoajien kanssa. Yhteisen sävelen löytämiseksi Viestintävirasto on muun muassa antanut laintulkintoja epäselväksi koetuista lainkohdista. Viestintävirasto käy myös läpi muita keinoja, joilla se voisi tukea sopimusten syntymistä.

Sopimusneuvottelut edellyttävät kaikilta osapuolilta joustavuutta ja aitoa tahtoa sopia asioista. Toivon, että yhteinen sävel löytyy mahdollisimman pian, jotta markkinoilla oleva kysyntä voitaisiin hyödyntää ja markkinat avata todelliselle kilpailulle. Lopulta kilpailu hyödyttää meitä kaikkia, kuten matkaviestinmarkkinoiden avautuminen todelliselle kilpailulle on osoittanut. Selvää on, että välityspalvelujen tulo markkinoille tulee mullistamaan markkinat. Enää kyse on siitä tapahtuuko se tänään vai vasta huomenna.

Kirjoittaja on Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen Turvallisuussääntely-ryhmän päällikkö.

Jatketaan keskustelua Twitterissä: (at)JPJuutinen

Lisätietoa

Vahva sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus ja varmenne

Rekisteri vahvaa sähköistä tunnistuspalvelua ja tunnistusvälityspalvelua tarjoavista toimijoista


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Varmenne , Blogit

LinkedIn Print