Väärin valittu rakennusmateriaali voi estää langattoman viestinnän sisätiloissa

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi energiankulutusta pyritään vähentämään. Tämä näkyy myös rakennusteollisuuden tavoitteissa: rakennusten halutaan käyttävän yhä vähemmän energiaa lämmitykseen.

Aiempaa energiatehokkaammat seinä- ja ikkunamateriaalit valitettavasti vaimentavat tehokkaammin myös radiosignaaleja. Samalla vaikeutuu langattoman viestinnän kuten matkaviestimien käyttö sisätiloissa. Kuuluvuusongelmat matkaviestimien yhteyksissä voivat aiheuttaa pahimmillaan vaaratilanteita, jos esimerkiksi hätäpuhelun soittaminen ei onnistukaan.

Matkaviestinten käyttö lisääntyy koko ajan, ne ovat yhteiskunnan kriittisiä yhteydenpitovälineitä ääni- ja datayhteyksineen. Langatonta viestintää käytetään matkaviestinten lisäksi viranomaisverkoissa, taloautomaatiossa ja muissa langattomissa palveluissa. Toimintavarmuus ja häiriöttömyys on tärkeää. Laitteita käytetään usein sisätiloissa. Radiosignaalien pitää pystyä läpäisemään talon ulkoseinän rakennusmateriaalit riittävän hyvin, jotta palvelut toimivat myös sisällä.

Sisätilakuuluvuusongelmat koskevat pääosin asuintaloja eli pien-, rivi- ja kerrostaloja. Näissä kohteissa matkaviestinverkkojen palvelut tulevat talon ulkopuolelta käyttäjille, jolloin seinät ja ikkunat vaikuttavat suoraan signaalin läpäisyyn rakennukseen. Julkisissa rakennuksissa sekä yritysten toimipisteissä kuuluvuusongelmat on usein ratkaistu erillisellä sisäantenniverkolla, joka tuo matkaviestinverkon palvelut käyttöön rakennuksen sisätiloissa. Näitä erillisiä sisäantenniverkkoja on harvoin asuinkerrostaloissa.

Kuuluvuusongelmia voi syntyä myös korjausrakentamisen yhteydessä. Haasteet liittyvät usein energiatehokkuuden parantamiseksi käytettyyn ulkoseinien lisäeristykseen ja ikkunoiden vaihtoon.

Esimerkiksi lämpösäteilyä heijastavat ja rakenteen lämmöneristävyyttä parantavat metalliset kalvot ja foliot vaikeuttavat radiosignaalien etenemistä talon seinärakenteiden läpi. Näitä materiaaleja on ikkunoiden selektiivikalvoissa ja seinien eristemateriaaleissa. Lisäksi betoni itsessään vaimentaa signaaleja ja voi siksi aiheuttaa kuuluvuusongelmia.

Rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä kiinteistön ylläpitäjien tai omistajien kannattaa varmistaa moitteeton matkaviestinten sisätilakuuluvuus sekä uudisrakennuksissa että korjausrakentamisessa. Kustannustehokkainta on ennaltaehkäistä kuuluvuusongelmat jo suunnitteluvaiheessa rakennusmateriaalien oikealla valinnalla. Kuuluvuusongelmien ennakoimiseksi uudiskohteissa kannattaa olla yhteydessä myös teleoperaattoreihin.

Viestintävirasto kannustaa rakennusteollisuutta kehittämään ja käyttämään uusia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja langattoman viestinnän sisätilakuuluvuuden varmistamiseksi. Kehitteillä on ikkuna- ja eristemateriaaleja, jotka vaimentavat radiosignaaleja huomattavasti nykyistä vähemmän.

Tämän vuoden alussa valmistuu matkaviestinten sisätilakuuluvuusasioita käsittelevä Rakennustiedon RT-kortti, jossa rakennuttajaa ohjeistetaan varautumaan etukäteen mahdollisiin kuuluvuusongelmiin. Kortissa kerrotaan eri materiaalien vaikutuksesta sisätilakuuluvuuteen ja esitellään ratkaisumalleja. Tarkoitus on lisätä tietoisuutta langattoman viestinnän vaatimuksista ja kannustaa valitsemaan rakennusmateriaaleja, jotka läpäisevät hyvin radiosignaaleja.

Langattoman viestinnän toimivuus voi osaltaan olla uuden asunnon tai kiinteistön myyntivaltti.

Kirjoittaja on Viestintäviraston radiotarkastusasiantuntija

Blogikirjoituksen on julkaissut ensimmäisenä Rakennuslehti.

Lisätietoa

Opas matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuudesta sekä vinkkivideot kännykän kuuluvuuden sekä mobiililaajakaistan toimivuuden parantamiseen kotona www.viestintavirasto.fi/matkapuhelimenkuuluvuussisatiloissa.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Matkapuhelin , Toimivuus , Blogit

LinkedIn Print