Tarkasta neljä asiaa ennen langattoman laitteen ostoa

Mitä yhteistä on kännykällä, tabletilla, radiopuhelimella, kauko-ohjattavalla leluautolla, itkuhälyttimellä, veneilijän meri-vhf-puhelimella ja langattomalla lämpömittarilla tai valvontakameralla? Kaikki ovat laitteita, joiden toiminnan mahdollistaa tiedon siirtyminen langattomasti radiotaajuuksien avulla. Niitä kutsutaan myös radiolaitteiksi. Vaatimukset täyttävät laitteet toimivat kuten pitääkin eivätkä aiheuta häiriöitä muille laitteille.

Ainakin osaan edellä mainituista laitteista ja moneen muuhun langattomaan laitteeseen törmäämme päivittäin. Langattomuus lisääntyy nopeasti erilaisissa laitteissa ja yhä useampi käyttämämme palvelu rakentuu langattomuuden varaan.

Haluamme toki nauttia toimivista laitteista ja palveluista, joten muutama asia kannattaa tarkastaa jo ennen laitteen ostamista. Väärällä taajuudella toimivat radiolaitteet voivat nimittäin aiheuttaa häiriöitä muille radiolaitteille tai häiriintyä muista radiolaitteista.

Häiriötön yhteispeli

Euroopan markkinoilla oleville radiolaitteille on sovittu yhteiset vaatimukset sen varmistamiseksi, että jokainen meistä saa käyttöönsä häiriöttömästi toimivia radiolaitteita. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että laite täyttää sille EU-alueella asetetut vaatimukset.

Vaatimusten täyttymisen varmistaminen on laitteen valmistajan tehtävä. Myyjälläkin on oma roolinsa, sillä ilman CE-merkintää radiolaitteita ei saa myydä.

Tarkasta merkinnät ja käyttörajoitukset

Tarkasta ennen radiolaitteen ostoa, että laitteen pakkauksessa on

  1. CE-merkintä.
  2. Lisäksi laitteen mukana tulee aina olla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU declaration of conformity) tai sen lyhennelmä, jossa valmistaja vakuuttaa laitteen täyttävän vaatimukset sekä
  3. käyttöohje.
  4. Tarkasta myös liittyykö laitteen käyttöön rajoituksia Suomessa.

Suurinta osaa radiolaitteista voi käyttää ilman Viestintäviraston myöntämää radiolupaa. Jos laitteen käyttöön kuitenkin liittyy käyttörajoituksia tai käyttö vaatii radioluvan Suomessa, tieto rajoituksista pitää olla pakkauksessa ja käyttöohjeessa.

Sinulla on varmasti monia vaatimuksia langattomalle laitteelle. Lisää vielä nämä vaatimukset listaasi ja tarkasta ennen ostoa, että ne täyttyvät. Jos tietoja ei ole saatavilla, radiolaite kannattaa jättää ostamatta. Jos joku asia on epäselvä, käänny myyjän puoleen.

Katso Viestintäviraston video langattomien laitteiden vaatimuksista (YouTube-video).

Lisätietoa asiasta on Viestintäviraston verkkosivuilla.

Twitter (at)MillaKuokkanen

Kirjoittaja on Viestintäviraston radiotarkastusasiantuntija.

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Vaatimustenmukaisuus , Blogit

LinkedIn Print