Kokeilujen kautta kärkeen

Tieto on tämän päivän arvokasta raaka-ainetta, jonka määrä ja hyödyntäminen kasvavat hurjaa vauhtia. Oletamme, että yhteydet toimivat yhä nopeammin ja varmemmin. Haluamme hoitaa asioita entistä useammin langattomasti paikasta riippumatta.

Ennen kuin uudet järjestelmät ovat meidän kaikkien käytössä, vaatii niiden kehitystyö useiden vuosien, jopa vuosikymmenen työtä: kokeiluja, testauksia ja tuotekehitystä. Uuden kokeileminen sisältää aina onnistumisten lisäksi myös epäonnistumisia. Kokeilut ovat kuitenkin elinehto kehitykselle ja uusien palveluiden syntymiselle.

Mitä kaikkea 5G meille jokaiselle voikaan tuoda?

5G on nyt esillä kaikkialla, ja odotukset sen tuomista mahdollisuuksista ovat huimat. Ainakin itse odotan huippunopeita ja toimintavarmoja langattomia laajakaistayhteyksiä, uusia älyliikenteen sekä asumista ja arkea parantavia sovelluksia. Sovelluksia voi olla laidasta laitaan, pitkän akkukeston pienen datamäärän sensorista supernopeaan gigabittien datasiirtoon. Esineiden ja asioiden internet (IoT) sekä laitteiden välinen M2M-viestintä edistävät myös äly-yhteiskunnan kehittymistä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka 5G tuokin uusia mahdollisuuksia, kuluttajaa ja käyttäjää ei kiinnosta, toteutetaanko palvelut 4G-, 5G-, 6G- tai millä G-verkolla hyvänsä. Kaikella tällä tähdätään kuitenkin loppujen lopuksi meidän kaikkien arjen helpottamiseen sekä uusien palveluiden ja mahdollisuuksien luomiseen.

Tuskin kukaan nimittäin vastustaa sitä, että elokuvien lataaminen käy kotisohvalta muutamissa sekunneissa minuuttien sijaan, älykkäät liikenteen palvelut tekevät automatkastamme turvallisemman tai saamme yhä parempia terveydenhuollon etäpalveluita.

Mitä me Viestintävirastossa teemme?

Teemme Viestintävirastossa parhaamme, että Suomi on 5G:ssä ja muiden uusien tekniikoiden käyttöönotossa maailman kärkimaita. Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille mahdollisimman laajat ja joustavat mahdollisuudet kokeiluille, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaamiseen.

Edessä on myös haasteita, sillä 5G tarvitsee ison määrän taajuuksia. Olemme kuitenkin aktiivisia ja vaikutamme kansainvälisillä foorumeilla. Se on tärkeää taustatyötä, jolla me Viestintävirastossa voimme tukea ja edistää digitalisaatiota Suomessa.

Myönnämme radiolupia testaukseen ja tuotekehitykseen. 5G-testilupia on tällä hetkellä myönnetty jo yli kaksikymmentä. Hakijoina ovat olleet operaattorit, laitevalmistajat ja erilaiset tutkimushankkeet.

Testiluvat mahdollistavat muun muassa alustan uusien palveluiden testaamiselle, radio-ominaisuuksien tutkimisen, etenemismittauksia, eri taajuusalueiden peitto-ominaisuuksien kartoittamista, teknisten yksityiskohtien tarkentamista, uusien antenniratkaisuiden kehittämistä sekä verkon toiminnallisuuksien testaamista.

Kokeilemalla myös selviää, miten uusia palveluita saadaan otettua käyttöön. Uudet liiketoimintamallit ja laitteiden energiatehokkuuden parantaminen ovat myös mielenkiintoisia tutkimuskohteita.

Me Viestintävirastossa haluamme tukea toimijoita ja tehdä yhteistyötä nopeiden langattomien yhteyksien ja palveluiden kehittämisessä. Taajuuksia on saatavilla monilta kaistoilta moniin eri käyttötarkoituksiin, ja myönnämme niitä joustavasti uuden testaamiseen ja kehittämiseen. Haluamme, että Suomi on 5G-kärkijoukoissa ja teemme kaikkemme myös mahdollistaaksemme sen. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Toimijat: ottakaa reippaasti yhteyttä. Tehdään tämä yhdessä - kokeilujen kautta!

Twitter (at)tapiopenkkala

Kirjoittaja on Viestintäviraston Taajuushallinnon apulaisjohtaja.

Asiasanat: Internet , Taajuudet , Digitaaliset kokeilut , Esineiden internet IoT , Blogit

LinkedIn Print