Vastuullisista nuorista ensimmäiset Tietoturvan suunnannäyttäjät

Saimme alkuviikosta vieraiksemme keväällä vain 10-vuotiaana merkittävän Instagram-haavoittuvuuden löytäneen Janin perheineen. Hänen toimintansa haavoittuvuuden löytämiseksi ja sen vastuullisessa ilmoittamisessa palveluntarjoajalle oli esimerkillistä, sillä haavoittuvuus saatiin korjattua ilman isompia vahinkoja.

Halusimme näyttää millaista tietoturva-asiantuntijan arki meillä Viestintävirastossa on ja samalla muistaa Jania ja hänen veljeään Tonia heidän jo nuorena aloittamansa tietoturvallisuutta edistävän harrastuksen merkityksestä. On tärkeää rohkaista muitakin nuoria tietoturvan pariin Janin ja Tonin kaltaisten positiivisten esimerkkien avulla, sillä liian usein nuoret nousevat julkisuudessa esiin esimerkiksi palvelunestohyökkäysten ja muiden verkkorikosten tekijöinä. Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia osoittaa oma osaamisensa myös myönteisten asioiden avulla.

Vierailun aluksi tutustuimme tietoturvapalveluidemme hermokeskuksen muodostavan tilannekeskuksen toimintaan ja siellä käsiteltäviin tietoturvatapahtumiin. Osa asioista oli pojille jo ennestään tuttua, mutta myös uutta nousi esittelyn aikana esiin.

Millainen on tietoturva-asiantuntija päivä tai mitä työkaluja hän käyttää?

Yleisesittelyn jälkeen kävimme läpi pari käytännön esimerkkiä tietoturva-asiantuntijan työtehtävistä. Ensiksi asiantuntijamme näyttivät millaisten temppujen avulla analysoimme erääseen suomalaiseen yritykseen kohdistunutta haittaohjelmahyökkäystä. Oli hienoa kuulla, että pojat olivat omatoimisesti aloittaneet ohjelmointikielien opettelun. Pojat kertoivat myös koulujen tarjoamista mahdollisuuksista kehittää ohjelmointi- ja tietoturvaosaamista, tai enemmänkin tällaisten mahdollisuuksien puutteista. Tähän olisi tärkeää saada muutos, ja myös meillä on suunnitelmia tuottaa kouluja varten erilaisia tietoturvakoulutuksen mahdollistavia sisältöjä.

Toisena kokonaisuutena esittelimme työkaluja, joilla haavoittuvuuksien etsimistä voidaan automatisoida. Käyttämämme työkalu oli pojille jo yleisellä tasolla tuttu, mutta sen näkeminen käytännön työssä avasi varmasti kaikkien silmiä. Ainakin itselleni kävi näin.

Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustuspalkinto myönnetään tietoturvallisuuden edistäjille

Vierailun lopuksi Janille ja Tonille luovutettiin kautta aikojen ensimmäiset Tietoturvan suunnannäyttäjä -palkinnot. Kysymyksessä on Viestintäviraston uusi tapa muistaa tietoturvan saralla kunnostautuneita ihmisiä tai organisaatioita, jotka ovat toiminnallaan edistäneet tietoturvallisuutta ja joiden toimintamallin toivotaan leviävän yleiseksi hyväksi käytännöksi. Palkinnon antamisen perusteena oli se, että molemmat pojat ovat esimerkillisesti jo nuorena harrastuksessaan huomioineet tietoturvan ja vastuullisesti ilmoittaneet haavoittuvuuslöydöksestä ohjelmiston ylläpitäjälle. Arvioimme teon kannustavan myös muita aloittelevia ja kokeneita haavoittuvuustutkijoita.

Oli hienoa ja rohkaisevaa tavata pojat ja koko heidän perheensä. Toivottavasti vierailu ei jää Janin ja Tonin viimeiseksi meillä, sillä Suomi tarvitsee tulevaisuudessa suuren joukon uusia hyviä tietoturvaosaajia digitalisoituvan yhteiskunnan turvaamiseen. Lahjakas ja osaava nuoriso on yksi merkittävimmistä voimavaroistamme.

Kiitos vierailusta vielä kerran koko perheelle!

Jatketaan keskustelua Twitterissä

Jarkko Saarimäki
Johtaja
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus


Asiasanat: Internet , Tietoturva , Haavoittuvuuskoordinointi , Blogit

LinkedIn Print