Rohkeasti muutosta päin

Fi-verkkotunnustoiminnan suuri muutos on enää vain muutamien päivien päässä. Muutoksen läheisyyden jo suorastaan aistii, sillä viime päivien aikana fi-verkkotunnukseen kohdistuvat muutokset ovat nousseet esiin ennennäkemättömällä tavalla suomalaisissa valtamedioissa. Nopeasti vilkastuneen keskustelun joukossa ei kuitenkaan aina eroteta velliä puurosta ja eksaktin insinööritieteen rinnalla viestintä taiteenlajina on osoittanut monipuolisuutensa. Tästä syystä on vielä muutoksen viime metreillä hyvä kirkastaa muutoksen perusteita.

Verkkotunnustoiminnan muutos ei ole syntynyt hetken mielijohteesta, vaan toiminnan muutokset ja toimialan tapahtumat antoivat alkusykäyksen muutostyölle jo vuonna 2008, mistä lähtien muutosta on valmisteltu tiiviisti.

Oman toiminnan kannalta muutoksen tarpeellisuus ja myös välttämättömyys liittyy siihen tosiseikkaan, että Viestintäviraston verkkotunnustoiminnan prosessit suunniteltiin ja lailla vahvistettiin vuonna 2003, jolloin fi-verkkotunnuksia oli käytössä alle 70 000 kappaletta minimaalisella kuukausikasvulla. Tällöin kukaan ei voinut kuvitellakaan miten voimakkaasti netin ja samalla verkkotunnusten käyttö kasvaisi tulevina vuosina. Näin kuitenkin kävi ja tällä hetkellä fi-päätteisiä osoitteita on käytössä jo lähes 400 000 kappaletta. Maailman ennätysluokkaa olevan tehokkuuden johdosta (hollantilainen verkkotunnustoiminnan tehokkuuden tutkija ei esim. uskonut lukujamme edes neljä vuotta sitten) verkkotunnustoiminnan pyörittäminen kuitenkin on onnistunut näihin päiviin saakka, vaikka vaatteiden kokoa vertauksena käyttäen, xxl-kokoinen verkkotunnustoiminta tuotetaan s-koon prosesseilla. Yhtään pitempään tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan koko toimintatapaa on muutettava.

Toinen merkittävä tapahtuma vuodelta 2008 on maailmanlaajuisesti verkkotunnustoimintaa hallinnoivan amerikkalaisen ICANN-nimisen järjestön päätös aloittaa verkkotunnustoiminnan globaali vapautus. ICANN onnistui omassa tavoitteessaan ja markkinoille lanseerataan kuluvan vuoden loppuun mennessä valtava joukko uusia ylimmän tason päätteitä kilpailemaan suosiosta .FI:n kanssa. Uudet internetin päätteet, kuten .TOP, .CLUB tai .XYZ ovat pääsääntöisesti kaupallisia voittoa tavoittelevia toimijoita, jotka aggressiivisella markkinoinnillaan pyrkivät kaikin keinoin voittamaan osoitteiden tarvitsijoiden sydämet puolelleen. Verkkotunnusten myynti niitä tarvitseville tapahtuu lähes pelkästään verkkotunnusvälittäjien kautta. Fi-tunnuksista noin 80 % on myönnetty välittäjien kautta jo ennen nyt tapahtuvaa muutosta. Vaihtoehtojen lisääntyessä sekä toimialan kaupallistuessa fi-verkkotunnustoiminta ei voi jatkaa kankena kaskessa yhdenmukaisten kansainvälisten toimintatapojen joukossa. Tiukasta kansallisesta erityissäätelystä kiinnipitäminen johtaisi hyvin nopeasti samaan lopputulokseen, kuin minkä eräs entinen kotimainen suuri matkapuhelinvalmistaja koki Vaikka Viestintäviraston fi-verkkotunnustoiminta ei ole kaupallista toimintaa, se ei pysty ilman asiakkaita lunastamaan lupaustaan olla luotettava, turvallinen ja suomalainen tunnus.

Viimeaikaisen uutisoinnin oheistuotteena on myös noussut esille pelko muutoksen lisäämästä turvattomuudesta. Muutoksen erittäin hyvin tuntevana voin vakuuttaa itse nukkuvani yöni täysin rauhassa.

Nyt tapahtuvat toiminnan muutokset eivät ole ainutlaatuisia, vaan vallitseva toimintatapa muilla maatunnuksilla. Suurta pelkoa herättävä ulkomaisten toimijoiden oikeus rekisteröidä fi-tunnuksia on arkipäivää lähes jokaisella maajuurella Euroopassa. Esimerkiksi ruotsalainen .SE tai virolainen .EE ovat tässä suhteessa aivan yhtä turvallisia osoitteita kuin .FI. Lisäksi on hyvä muistaa, että tälläkin hetkellä kuka tahansa voi laittomasti hankkia fi-päätteisen osoitteen jos haluaa rikkoa lakia.

Myös etu- ja sukunimen vapautuminen kaikkien haettavaksi on herättänyt huolta. Miksi kukaan maksaisi suomalaisten tavisten nimistä verkkotunnuksena yhdeksän euroa kappaleelta vuosittain? Oma lukunsa ovat tietysti julkisuuden henkilöt, kuten esimerkiksi menestyneet urheilijat tai viihdetaiteilijat. Heille oman nimen suojaaminen voi olla paikallaan, mutta tällöin kyseessä on jo enemmän IPR-oikeuksien turvaaminen kuin nimi itsessään.

On hyvä myös muistaa, että muutoksesta huolimatta Suomen kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterissä olevat nimet, kuten myös suomalaiset tavaramerkit nauttivat edelleen suojaa fi-tunnuksissa. Näihin liittyvät riidat ratkaisee Viestintävirasto kotimaisilla kielillä ilman käsittelymaksua.

Lisäksi muutoksen myötä Viestintävirasto saa sekä entistä paremmat oikeudet valvoa verkkotunnusvälittäjien toimintaa että uusia työkaluja nopeampaan päätöksentekoon tietoturvan ja IPR-oikeuksien turvaamisessa.

Suomalaisen verkkotunnustoiminnan tuleva muutos on merkittävä, mutta välttämättömyydessään se mahdollistaa fi-päätteisten osoitteiden säilymisen menestyvänä, luotettavana, turvallisena ja suomalaisena vaihtoehtona jatkossakin!

Jatketaan keskustelua Twitterissä.

Asiasanat: Internet , Fi-juuri , Verkkotunnukset , Verkkotunnusjärjestelmä , Verkkotunnusrekisteri , Blogit

LinkedIn Print