Määräyksen vastainen sisäverkko - päätösvallan ja vastuunkannon kohtaanto-ongelma

Kiinteistön sisäverkkojen rakentamista koskevat kysymykset ovat ilahduttavasti työllistäneet Viestintävirastoa. Ilahduttavasti siksi, että yritykset ja kuluttajat ovat aktiivisesti etsineet tietoa sisäverkkoihin liittyvästä Viestintäviraston määräyksestä (65 tai 25) sekä niiden vaatimuksista sisäverkoille.

Huolestuttavana piirteenä yhteydenotoissa on kuitenkin noussut esille se, ettei voimassaolevaa määräystä ole aina noudatettu. Usein syyksi on paljastunut piittaamattomuus ottaa selvää säännöksistä. Erityisesti ongelmat ovat koskeneet asennettujen valokuitujen päättämättä jättämistä. Toisin sanoen valokuidun päihin ei ole asennettu liittimiä, jotka mahdollistavat kuidun helpon käyttöönottamisen ja laajakaistayhteyden käyttämisen huoneistossa. Jo vuonna 2008 annettu määräys on velvoittanut päättämään talojakamosta huoneistoihin asennetut valokuidut asianmukaiseen rasiaan tai paneeliin. Myös kuitujen suorituskyky on tullut todentaa mittauksin.

Vastuu asennuksesta on omistajalla, luovutusvaiheessa tulee olla valppaana

Viestintävirastoon tulleissa tapauksissa esille nousee myös kysymys siitä, kuka vastaa asennuksien korjaamisesta ja siitä syntyvistä kustannuksista. Päävastuu asennuksista on kiinteistön omistajalla eli esimerkiksi taloyhtiöllä. Tämä perustuu yleiseen omistaja vastaa omaisuudestaan -periaatteeseen.

Rakennusvaiheessa taloyhtiötä normaalisti edustaa ja päätösvaltaa käyttää kiinteistön rakennuttaja eli yleensä rakennusyritys. Rakennuttaja tekee siis myös päätöksen sisäverkon rakentamisesta ennen kuin kiinteistö sisäverkkoineen luovutetaan lopullisille omistajille. Lopullisten omistajien onkin syytä olla valppaana kiinteistön luovutusvaiheessa ja varmistaa, että sisäverkon asennukset ovat määräyksen mukaisia, ilmoittaa havaituista puutteista ja vaatia niiden korjaamista ennen kiinteistön lopullista vastaanottoa ja rakennusvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttamista.

Puutteiden korjaus on jälkikäteen vaikeaa, vastuun selkeytys helpottaisi ongelmaa

Aina puutteiden ilmoittaminen rakennuttajalle ei ole kuitenkaan johtanut niiden korjaamiseen. Joissain tapauksissa omistajat eivät myöskään ole ymmärtäneet puuttua määräyksen vastaisiin asennuksiin kiinteistön luovuttamisvaiheessa ja ongelmat on havaittu vasta myöhemmin. Saadakseen siirrettyä korjaus- ja korvausvastuun verkon rakentamisesta päättäneelle omistajat joutuvat usein pitkään reklamointiprosessiin ilman varmaa tietoa lopputuloksesta. Osa näistä riidoista voi ajautua ratkaistavaksi yleiseen käräjäoikeuteen asti.

Omistajat hakevat tukea riitoihin myös Viestintävirastolta, mutta virastolla ei ole toimivaltaa puuttua sopimusriitoihin. Virasto voi kuitenkin antaa neuvontaa ja selvittää, onko verkko rakennettu määräyksen vastaisesti. Valitettavasti näitä tapauksia onkin riittänyt ja määräyksen vastaisesta toiminnasta narahtaneiden joukossa on ollut myös Suomen suurimpia rakennusyrityksiä alihankkijoineen. Virasto on myös jossain tapauksissa antanut velvoittavan päätöksen korjata sisäverkko määräyksen mukaiseksi.

Tulisiko lainsäädännöllä lisätä rakennuttajien ja alihankkijoiden vastuuta korjata sisäverkot määräyksen mukaisiksi? Tulisiko nämä myös velvoittaa maksamaan korjaus tilanteissa, joissa lopulliset omistajat eivät ole päättäneet määräyksen vastaisesta toteutuksesta? Nyt omistajat voivat joutua raskaaseen riitaprosessiin saadakseen oikeutta asiassa, johon he eivät ole voineet vaikuttaa. Vastuu tulisi joka tapauksessa saada selkeämmin sen kannettavaksi, joka tekee päätöksen määräyksen vastaisesta toteutuksesta.

Jatketaan keskustelua Twitterissä.

Jukka-Pekka Juutinen
Tekninen toimivuus -ryhmän päällikkö, Viestintävirasto

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Verkot , Blogit

LinkedIn Print