Turvaverkkokalastusta

Jokaisella suomalaisella on oikeus saada kotiinsa tai yritykseensä toimiva puhelinliittymä ja kahden megan laajakaista. Tätä kutsutaan yleispalveluksi. Liittymä voi olla langaton tai kiinteä. Yleispalvelu toimii kuluttajan turvaverkkona tilanteessa, jossa operaattorit eivät markkinaehtoisesti huolehdi näiden palvelujen saatavuudesta.

Lähtökohtana Suomessa on antaa kilpailun ja markkinoilla toimivien yritysten huolehtia monipuolisten, edullisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoamisesta. Erityisesti mobiiliverkot ovat Suomessa hyvät ja kattavat, joten valtaosassa maata hyvin toimivat palvelut ovatkin käyttäjien saatavilla ilman sääntelyä. Maassamme on kuitenkin laajoja ja harvaan asuttuja alueita, jotka eivät välttämättä ole liiketoiminnan kannalta kiinnostavimpia tai joilla palvelujen saatavuudessa tai toimivuudessa on edelleen puutteita.

Velvoitteita aiempaa vähemmän

Viestintävirasto on juuri uudistanut yleispalvelusääntelyä merkittävästi. Uudessa toimintamallissa pyritään yhdistämään mahdollisimman sujuvaksi kokonaisuudeksi yritysten selvästi aiempaa kevyempi ja tarkkarajaisempi sääntely ja kuluttajien oikeus viestinnän peruspalveluihin. Yritysten kannalta yleispalveluvelvoitteiden kattamat alueet supistuvat merkittävästi. Tämän on mahdollistanut paitsi verkkojen kattavuuden parantuminen myös aiempaa tarkemmat tiedot verkkojen peittoalueista.

Yleispalveluvelvoitealueet ennen ja nyt…


…ja yleispalveluoikeusalue ennen ja nyt


Mutta oikeuksia entiseen malliin

Oikeus yleispalveluun ei kuitenkaan riipu siitä, onko alueelle määrätty yleispalveluyritys vai ei. Jokaisella on jatkossakin oikeus toimiviin palveluihin. Jos ongelmia ilmenee, Viestintävirastolla on keinot puuttua niihin, vaikka alueelle ei ennakkoon olisi määrätty yleispalveluyritystä. Viestintävirasto kysyy ensin operaattoreilta, miten ne ratkaisisivat ongelman puhelinkuuluvuudessa tai laajakaistan toimivuudessa.

Jos jokin yritys tarjoaa toimivan ratkaisun vapaaehtoisesti, ei viranomaisen päätöksiä tarvita. Jos tämä ei onnistu, Viestintävirasto määrää alueelle yleispalveluyrityksen, jolla on velvollisuus huolehtia, että asiakas saa toimivan liittymän.

Nyt annetaan aiempaa enemmän vastuuta markkinavoimille. Operaattoreille tämä onkin positiivinen näytön paikka vastata huutoon. Jos palvelut toteutuvat ilman sääntelyä, niin vetäydytään taka-alalle, mutta valmiusasemiin. Jotta turvaverkko hoitaisi tehtävänsä, siinä on oltava riittävän pieni silmäkoko. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän Viestintävirastossa on oltava valmiina reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelmatilanteisiin, jos homma ei muuten toimi.

Lisäinfoa ja apua kuuluvuusongelmiin

Puhelinliittymän kuuluvuutta ja laajakaistan toimivuutta voi parantaa antenniratkaisuilla. Yleispalvelussakin riittävänä pidetään sitä, että liittymä toimii mobiilireitittimeen tai GSM-pöytäpuhelimeen liitetyn ulkoantennin avulla. Tarkempaa tietoa yleispalvelun sisällöstä samoin kuin ohjeita yleisiä langattoman liittymän kuuluvuuden parantamiseksi löydät Viestintäviraston verkkosivuilta.

Lisätietoa yleispalvelusta

Ohjeita kuuluvuuden parantamiseen

Jatketaan keskustelua Twitterissä

Petri Makkonen
Markkinat-toimialan apulaisjohtaja

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Lankapuhelin , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Yleispalvelu , Blogit

LinkedIn Print