Tarpeettomalle sääntelylle kyytiä

Sääntely herättää sanana monenlaisia mielikuvia turhasta viranomaisten harjoittamasta byrokratiasta ja yritysten toiminnan kahlitsemisesta. Sääntelyä kuitenkin tarvitaan asettamaan toiminnalle pelisäännöt niissä tilanteissa, joissa markkinat ja toimijoiden itseohjautuvuus eivät riitä tuottamaan tarvittavaa varmuutta ja toiminnan ennustettavuutta.

Kukaan ei kuitenkaan tykkää tarpeettomasta sääntelystä. Sääntely pitäisi kohdistaa vain ja ainoastaan sinne, missä se on välttämätöntä.

Viestintävirasto edistää omalta osaltaan viisasta sääntelyä. Toiminta-ajatuksemme mukaisesti valvomme mutta myös edistämme viestintämarkkinoiden toimintaa. Puutumme rohkeasti epäkohtiin, kun siihen on aihetta. Arvioimme myös, milloin turhaa sääntelyä voi poistaa.

Viestintävirasto on juuri uudistanut sähköisen viestinnän määräykset, jotka koskevat viestintäverkkojen teknistä toimintaa, tietoturvaa ja taajuuksien käyttöä. Uudistamisen ajoitus on kytköksissä tammikuun alusta voimaan tulleeseen tietoyhteiskuntakaareen, johon on koottu kymmenen aikaisemmin erillistä viestintäalan lakia. Samassa yhteydessä säännöksiä on päivitetty ja turhia pykäliä karsittu. Määräyskokoelmaa on tehty selkeämmäksi ryhmittelemällä määräykset osittain uudelleen. Aikaisemmasta 37 määräyksestä poistui yhdeksän ja uusia määräyksiä tuli kaksi.

Sääntelyn purkamista Viestintävirasto on tehnyt aikaisemminkin. Taloudellisen sääntelyn tontilla sääntelyä on purettu viime vuosina telemarkkinoilla. Jo vuonna 2010 virasto poisti sääntelyn tarpeettomana kiinteän puhelinverkon liitynnän vähittäismarkkinoilta. Vuoden 2013 lopulla virasto purki sääntelyn kiinteän puhelinverkon nousevan liikenteen tukkumarkkinalta. Molemmissa tapauksissa olemme olleet ensimmäinen EU:n jäsenmaa, joka on päätynyt sääntelyn poistamiseen näillä markkinoilla. Muutamia seuraajia olemme saaneet.

Viestintävirasto on ollut tienraivaaja sääntelyn poistamisessa Euroopassa. Yritimme poistaa sääntelyn myös kiinteän puhelinverkon laskevan liikenteen eli terminoinnin tukkumarkkinalta. Perusteena tälle oli se, että Suomessa matkapuhelinverkko ja sen tarjoamat puhelinpalvelut kilpailevat tehokkaasti kiinteän verkon puhelinpalveluiden kanssa ja rajoittavat teleyritysten hinnoitteluvapautta.

Euroopan komissiolla on veto-oikeus sääntelyn asettamisessa ja purkamisessa. Jälkimmäisessä tapauksessa komissio käytti oikeuttaan ja esti sääntelyn purkamisen. Muu Eurooppa tulee kaukana Suomen perässä ja useat maat ovat vasta tiukentaneet komission linjausten mukaisesti kiinteän verkon tukkumarkkinasääntelyä.

Tietoyhteiskuntakaaren säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että viestintämarkkinoiden sääntelyssä ja tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa pyritään sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähenemiseen. Viestintävirasto on ottanut varaslähdön sääntelyn purkamiseen. Onneksi tässä pelissä ei vihelletä lähtöä uusiksi ja palata lähtötelineisiin!

Osallistu keskusteluun kanssani Twitterissä.

Asta Sihvonen-Punkka
Viestintäviraston pääjohtaja

Asiasanat: Internet , Taajuudet , Tietoturva , Määräykset , Blogit

LinkedIn Print