Onko lankapuhelinpalvelun sääntely enää tarpeen digitaalisessa sisämarkkinassa?

Kiinteän puhelinverkon liittymät ovat nopeasti vähentymässä joissakin EU-maissa. Suomessa lankapuhelinliittymiä oli yhteensä 580 000 kesäkuun lopussa 2015. Viimeisten 15. vuoden aikana kiinteän verkon puhelinliittymät ovat vähentyneet 80:lla prosentilla. Vähemmän kuin prosentti kotitalouksista käyttää pelkästään lankapuhelinta Suomessa. Jotkut teleoperaattorit eivät enää kotitalouksille tarjoa kiinteän verkon puhelinliittymiä, sillä kaikilla on matkapuhelin.

Tilastot osoittavat, että kiinteän puhelintoiminnan markkinat eroavat suuresti toisistaan Euroopan Unionissa. Ranskassa tilanne on aivan erilainen kuin Suomessa. Lankapuhelinliittymien lukumäärä on vielä lisääntynyt melkein 39:ään miljoonaan. Merkittävät erot televiestintämarkkinoiden rakenteessa vaikeuttavat yhteisten kantojen saavuttamista uuden viestintäsääntelyjärjestelmän osalta.

Kiinteän puhelintoiminnan taantuminen Suomessa selittää miksi Viestintävirasto ei ole erityisen kiinnostunut sääntelemään laskevaa liikennettä (terminointia) kiinteässä puhelinverkossa. Vuosi sitten Viestintävirasto esitti, että sääntely poistettaisi kiinteän verkon terminointimarkkinassa, mutta Komissio ja eurooppalaisten viestintäviranomaisten yhteisjärjestö BEREC vastustivat päätösehdotusta. Useimmille eurooppalaisille viestintäviranomaisille on edelleen merkityksellistä säännellä kiinteän puhelintoiminnan teleyrityksiä. Lankapuhelinpalvelu on vielä tärkeä esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Lankapuhelinyritysten sääntely tulee olemaan keskustelun kohteena EU:ssa. EU-komissio esitti strategiansa digitaalisesta sisämarkkinasta keväällä. Tarkoitus on mm. uudistaa viestintäsääntelyä, jotta EU pärjäisi digitaaliajan kilpailussa. Ensi vuonna komissio ehdottaa uusia direktiivejä, joilla säännellään telealaa EU:ssa. Yksi kysymyksistä on tulisiko edelleen harmonisoida lankapuhelinmarkkinaa? Voimassa olevassa sääntelyssä on lukuisia yksityiskohtaisia sääntöjä kiinteästä puhelintoiminnasta. Yleispalveludirektiivi asettaa seikkaperäisiä velvoitteita lankapuhelinyrityksille. Onko enää järkevää jatkaa markkinoiden harmonisointia, jos kansalliset erot ovat suuria?

BEREC antoi äskettäin vastauksensa komissiolle moneen tulevaisuuden sääntelykysymykseen. BERECin yhteinen kanta ei sisältänyt ehdotuksia sektorikohtaisen sääntelyn purkamiseksi. Kuitenkin voisi väittää, että vanhan teknologian sääntely, kuten kiinteä puhelinpalvelu, ei ole tarpeen tulevaisuudessa. Digitaalisten sisämarkkinoiden säännöt tulevat luultavasti voimaan 2020 ja niiden tulisi olla ajankohtaisia ainakin kymmenen vuoden ajan. Yleisöpuhelinten ja puhelinluetteloiden tarjonnan sääntely on ainakin turhaa jatkossa. Toivottavasti EU:n uusi sääntelykehys on aidosti edistyksellinen ja teknologiasta riippumaton.

Osallistu keskusteluun kanssani Twitterissä

Martin Andersson

Johtava asiantuntija, Viestintävirasto

Is regulation of fixed telephony necessary in the digital single market?

The number of fixed telephone subscriptions is rapidly declining in some EU countries. In Finland fixed telephone lines are less than 600.000 in the end of June 2015. The number of fixed telephone lines has decreased in 15 years by 80 %. Less than 1% of the households are nowadays using only fixed telephony in Finland. Some telecom operators are not selling fixed telephony subscriptions to households any longer, since everyone has a mobile phone.

The statistics show that the market of fixed telephony is diverging in the EU. In France the situation is completely different from the Finnish market. The number of fixed telephone subscriptions has still increased to almost 39 million lines. Significant differences in the telecommunications market structure puts pressure on finding common views for the future regulatory framework.

The regression of fixed telephony in Finland explains why the Finnish regulator FICORA is not interested to regulate voice call termination in the fixed network. One year ago FICORA proposed to lift the regulation in the fixed termination market, but the draft decision was opposed by the Commission and the Body of European Regulators in Electronic Communications (BEREC). For most European regulators it still makes sense to regulate fixed telephony operators. The fixed line telephone service is still in important for instance in France, Germany and the UK.

Regulation of the fixed telephone operators will be subject of discussion in the EU. The Commission has launched its strategy for the Digital Single Market. The objective is to modernize the rules to make the EU's single market fit for the digital age. Next year the Commission will propose new directives regulating the telecommunications markets in the EU. One of the questions is whether to harmonize the rules of the fixed telephony market. The existing EU regulatory framework has detailed rules on fixed telephony. The directive on universal service and users' rights targets fixed telephone operators in several articles. Is there any point of continuing harmonization if the national markets are divergent?

Recently BEREC gave its answers to the Commission on a wide range of regulatory questions. The BEREC common position did not propose any deletion of sector-specific regulation. However, one could argue that regulation of old technology, such as the fixed telephone service, is not necessary in the future. The rules for the Digital Single Market will probably come into force in 2020 and they should stay up to date for some 10 years. At least it seems pointless to regulate the provision of public pay phones and printed telephone directories. Hopefully, the new regulatory framework for the EU will truly be forward looking and technology neutral.

Join the conversation on Twitter

Martin Andersson

Chief specialist, FICORA

Asiasanat: Puhelin , Lankapuhelin , Liittymä , Markkinat , Matkapuhelin , Verkot , Blogit

LinkedIn Print