Kohti älykkäitä postimarkkinoita?

Suomi on ollut eturintamassa telekilpailun avaamisessa. Jostain syystä poliitikoilla ei ole ollut rohkeutta sallia kilpailua postimarkkinoilla. Jo vuonna 2008 valmistui EU:n uusittu postidirektiivi, jonka keskeisenä tavoitteena oli poistaa postimarkkinoilta viimeisetkin kilpailun esteet. Toki joissakin maissa postikilpailu oli avattu jo aiemmin.

Suomessa varovainen linja sen sijaan jatkui. Kun postidirektiiviin perustuva esitys postilaiksi oli vuonna 2011 liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä, Viestintävirasto joutui toteamaan valiokunnalle, että lakiesitys oli riittämätön todellisen kilpailun avaamiseen. Korostimme, että vain postimarkkinoiden avaaminen tehokkaalle kilpailulle ja alalle tulon kynnyksen selvä madaltaminen turvaavat postipalvelujen kehityksen.

Lakiesitystä ei kuitenkaan muutettu eikä pääsyä postiverkkoon avattu. Lisäksi kirjemarkkinoilla toimiminen edellyttää edelleen valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Kilpailun vapauttamisen sijasta julkisuudessa oli postilakia valmisteltaessa paljon puhetta "kermankuorinnasta" eli uusien alalle tulijoiden pelättiin vievän Postilta parhaat asiakkaat. Keskustelussa unohtui täysin, että nimenomaan postipalveluja tarvitsevat yritykset ja kansalaiset maksavat palvelujen hinnoissa monopoliyrityksen tehottoman toiminnan. Monopoli se vasta varsinainen kermankuorija on!

Kilpailun pelättiin vaarantavan syrjäseutujen postipalvelut. Telemarkkinat osoittavat hyvin, että kilpailun vapautuminen ei ole vähentänyt telepalvelujen tarjontaa. Päinvastoin, Suomessa tarjonta on maailman huippua erityisesti mobiilipalveluissa. Jotkut teleyritykset ovat kylläkin kilpailun tuoksinassa joutuneet vaikeuksiin ja poistuneet markkinoilta, mutta tämä kuuluu markkinoiden normaaliin toimintaan.

Hallitus on osana norminpurkua sallimassa kilpailun myös postimarkkinoilla. Ensivaiheessa poistettaisiin kirjemarkkinoiden toimiluvanvaraisuus. Hallituksella tosiaan lienee tärkeämpääkin päätettävää kuin kirjemarkkinoille halajavan yrityksen toimilupaehtojen pohtiminen. Myöhemmin postilakiin toivottavasti tehdään toimilupavaatimuksen poistamisen lisäksi muitakin kilpailua edistäviä uudistuksia. Viestintäviraston toiveet kilpailun avaamisesta näyttävät siis toteutuvan!

Nyt joku tietysti parahtaa, että kirjemarkkinoiden volyymit laskevat eikä tällaiselle taantuvalle alalle kukaan halua tulla. Näinkin saattaa käydä. Tai sitten joku innovatiivinen alalle tulija keksii kokonaan uudenlaisia, entistä älykkäämpiä palveluita. Viranomaisen tehtävä on luoda edellytyksiä kilpailun syntymiselle. Markkinat ratkaisevat, miten kehitys kulkee.

Samalla kun kilpailu sallitaan, voitaisiin miettiä myös kaikille kansalaisille taatun postin peruspalvelun sisältöä. Postin taloutta rasittaa erityisesti vaatimus viisipäiväisestä jakelusta joka niemeen ja notkelmaan. Samoin toimipaikkaverkkoa koskeva sääntely on jäykkää. Kuka kansalainen oikeasti tarvitsee kirjeiden jakelua jokaisena arkipäivänä? Ja täytyykö postipalveluja löytyä kotinurkilta, jos muita arkisia asioita hoidetaan aivan muualla?

Osallistu keskusteluun kanssani Twitterissä.

Johanna Juusela
Markkinat-toimialan johtaja

Asiasanat: Posti , Kilpailu , Markkinat , Postinjakelu , Blogit

LinkedIn Print