Esteittä viestintäpalveluihin

Helmikuussa uutisoitiin Turun yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan matkapuhelin on suomalaisille tärkeämpi kuin työ tai parisuhde. Myös internet-yhteyttä pidetään välttämättömänä. Ei kovin yllättävä tulos. Olemme tottuneet siihen, että puhelinta ja nettiä voi käyttää lähes joka paikassa.

Kuka on keskimääräinen käyttäjä?

Vammaisille ja ikäihmisille viestintäpalvelujen käyttö ei ole aina itsestäänselvää, koska he eivät välttämättä pysty hyödyntämään yleisesti tarjolla olevia palveluja. Esimerkiksi heikkonäköiset saattavat selata nettisivustoja ruudunlukulaitteella. Sen käyttö onnistuu vain, jos tämä on otettu sivuston suunnittelussa huomioon. Kehitysvammaiset tai oppimisvaikeuksista kärsivät voivat tarvita selkokielisiä ja havainnollisia sivuja, jotka eivät ole haitaksi muillekaan.

Viestintäpalvelujen saavutettavuuden tarve on otettu huomioon viestinnän peruspalvelut takaavassa lainsäädännössä. Esimerkiksi kuulo- ja puhevammaisilla on oikeus saada puhelinliittymä, jolla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä vakituisessa asuinpaikassa, koska he eivät pysty muutoin olemaan yhteydessä hätäkeskukseen. Lisäksi heillä on oikeus saada vakituiseen asuinpaikkaansa internetliittymä, jolla voi käyttää viittomakielisessä viestinnässä tarvittavia videopuhelu- ja etätulkkauspalveluita. Näkövammaisille on puolestaan tarjottava puhelin- ja laajakaistaliittymän asiakaspalvelu ja laskutus esteettömästi.

Kohtuuhintaista numerotiedotusta näkövammaisille

Tämän vuoden alusta lähtien lainsäädäntö on taannut kaikille oikeuden kohtuuhintaisiin puhelinluettelo- ja numeropalveluihin. Viestintävirasto selvitti näiden palvelujen tarjontaa ja totesi, että näkövammaiset eivät voi käyttää puhelinluettelo- ja numeropalveluita samalla tavalla kuin muut kuluttajat. Ainoa kaikille näkövammaisille mahdollinen palvelu on ollut puhelimitse tarjottava numerotiedotus, jonka hinta on huomattavan kallis internetin kautta käytettäviin vastaaviin palveluihin verrattuna.

Viestintävirasto saattoi Näkövammaisten Keskusliiton ja palveluntarjoajat saman pöydän ääreen. Neuvottelujen tuloksena yritykset päättivät tarjota näkövammaisille erityishinnoitellun numerotiedotuspalvelun. Tämä uusi, toukokuun alussa käyttöön otettu palvelu on kymmeniä prosentteja aiempaa halvempi. Harmillista tässä on, että näkövammaiset ovat maksaneet numerotiedotuksesta vuosikausia ilmeisen kohtuutonta hintaa. Positiivista taas on, että Viestintäviraston otettua asian esille hinnat laskivat vapaaehtoisesti sopien ilman aikaa vievää viranomaisprosessia.

Mallia muista EU-maista

Meillä on kuitenkin runsaasti opittavaa muista EU-maista, joissa teleyritykset ovat vapaaehtoisesti kehittäneet erityisryhmille suunnattuja palveluita. Esimerkiksi Portugalissa Vodafone tarjoaa näkövammaisille esteettömän mobiilipankkisovelluksen sekä sovelluksen, joka helpottaa näkövammaisten sosiaalisen median käyttöä.

Irlanti on esteettömyysasioissa erityisen esimerkillinen. Siellä vaaditaan kaikilta teleyrityksiltä esteetöntä asiakaspalvelua. Yritysten on myös tiedotettava palveluistaan saavutettavasti. Irlannissa käyttäjillä on oikeus rekisteröidä omat, asiakaspalvelua koskevat erityistarpeensa, kuten esimerkiksi haluttu kommunikaatiomuoto, erityiset vaatimukset päätelaitteelle sekä mahdollinen asiakassuhteen hoitamiseen valtuutettu kolmas taho. Teleyrityksen nettisivuilla pitää olla vammaisille käyttäjille suunnattu osio, johon on koottu kaikki tieto heille suunnatuista palveluista.

Sopivien päätelaitteiden saatavuus on vammaisille ja ikäihmisille erityisen tärkeää. Päätelaitteiden vertailua varten on kehitetty GARI-tietokanta (https://www.gari.info/). Se auttaa kuluttajia löytämään omiin erityistarpeisiinsa soveltuvia helppokäyttöisiä laitteita. Tämän tietokannan soisi näkyvän nykyistä paremmin suomalaisten teleyritysten ja laitemyyjien nettisivuilla.

Hyvästä saavutettavuudesta kilpailuvaltti

Digitalisaation edistäminen tuntuu olevan nyt kaikkien huulilla. Digitaalisten palvelujen yleistyminen on erinomainen asia. On kuitenkin varmistettava, että kaikilla, erityisryhmät mukaan lukien, on yhtäläinen mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluja.

Vammaisten käyttäjien oikeuksia edistetään tällä hetkellä ainoastaan viestinnän peruspalvelujen saavutettavuudella. Viestintävirasto on esittänyt lainsäädännön muuttamista siten, että esteettömyyteen liittyviä vaatimuksia voitaisiin tarvittaessa asettaa kaikille teleyrityksille. Vaatimukset voisivat koskea palvelujen lisäksi esimerkiksi teleyritysten asiakaspalvelua ja verkkosivustoja.

Toivon kuitenkin, että jokin teleyritys tekisi palvelujensa tasavertaisesta saavutettavuudesta kilpailuvaltin ilman viranomaisen patistelua. Hyviä vertailukohtia löytyy muualta Euroopasta runsaasti. Huolellisesti suunnitellut esteettömät palvelut ovat sitä paitsi houkuttelevia kaikille käyttäjille!

Osallistu keskusteluun kanssani Twitterissä.

Johanna Juusela
Markkinat-toimialan johtaja

Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Televisio , Matkapuhelin , Teletoiminta , Blogit

LinkedIn Print