Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen ja lähetysverkkojen tarjoaminen

Televisio- ja radiosisältöjä voi tarjota ja lähetysverkkotoimintaa harjoittaa joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. TV- ja radiolähettimet tarvitsevat lisäksi Viestintävirastolta radioluvan.

Yleisradiolla on erityinen oikeus harjoittaa julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa. Kaupalliset tv-yhtiöt tarvitsevat ohjelmistotoimiluvat kanavanipuissa välitettäville ohjelmistoilleen.

Ohjelmistotoimilupa ja verkkotoimilupa

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa tarvitaan ohjelmistotoimilupa. Ohjelmistotoimilupaa haetaan Viestintävirastolta.

Viestintävirasto myönsi tammikuussa 2017 vuoteen 2027 ulottuvat ohjelmistotoimiluvat DNA:n operoimaan VHF-lähetysverkkoon ja Pohjanmaan alueelliseen UHF-alueen kanavanippuun. Samalla valtioneuvosto myönsi ohjelmistotoimiluvat UHF-verkkoon, jossa lähetyskapasiteettia ei ollut jaettavissa kaikille toimilupia hakeneille. Myönnetyissä toimiluvissa ei yksilöidä kanavanippua, vaan kanavanippujen kapasiteetin puitteissa tv-yhtiöt voivat jakeluoperaattorin kanssa sopia, missä kanavanipussa toimivat ja millaisella peittoalueella heidän ohjelmistoaan välitetään. Asemakohtaiset tiedot ohjelmistoista voi tarkistaa Digitan karttapalvelusta.

Verkkopalvelun tarjoamiseen antennitelevisioverkossa eli käytännössä lähetysverkon operointiin ja sen kapasiteetin myyntiin tarvitaan valtioneuvoston myöntämä verkkotoimilupa.Jos verkkopalvelun tarjoaminen antennitelevisioverkossa on lyhytaikaista, verkkotoimiluvan myöntää Viestintävirasto.

Ohjelmistoluvat Ahvenanmaalla tapahtuvaan toimintaan myöntää maakuntahallitus.

Ilmoitus kaapelitelevisiotoiminnasta ja teletoiminnasta

Muusta kuin toimiluvan nojalla tapahtuvasta televisio- ja radiotoiminnasta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle.

Joukkoviestintäverkon operointi eli käytännössä verkkopalvelun tarjoaminen televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtoon tai ohjelmistojen tarjoamiseen edellyttää lisäksi niin sanotun teletoimintailmoituksen tekemistä Viestintävirastolle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta

  • on väliaikaista
  • kohdistuu määrältään pieneen vastaanottajakuntaan tai
  • on merkitykseltään muutoin vähäistä (jos yrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihto on alle 300 000 euroa vuodessa).

Radiolupa

Radio- ja televisioasema tarvitsee toimiakseen lähettimen. Lähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Luvassa määrätään lähetykseen liittyvät radiotekniset parametrit, esimerkiksi maston sijainti, lähetysteho ja antennin korkeus.

Asiasanat: Radio , Televisio

Päivitetty 31.05.2018

LinkedIn Print