Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen ja lähetysverkkojen tarjoaminen

Televisio- ja radiosisältöjä voi tarjota ja lähetysverkkotoimintaa harjoittaa joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. TV- ja radiolähettimet tarvitsevat lisäksi Viestintävirastolta radioluvan.

Yleisradiolla on erityinen oikeus harjoittaa julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa.

Ohjelmistotoimilupa ja verkkotoimilupa

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa tarvitaan ohjelmistotoimilupa. Ohjelmistotoimilupaa haetaan Viestintävirastolta.

Verkkopalvelun tarjoamiseen antennitelevisioverkossa eli käytännössä lähetysverkon operointiin ja sen kapasiteetin myyntiin tarvitaan valtioneuvoston myöntämä verkkotoimilupa.Jos verkkopalvelun tarjoaminen antennitelevisioverkossa on lyhytaikaista, verkkotoimiluvan myöntää Viestintävirasto.

Ohjelmistoluvat Ahvenanmaalla tapahtuvaan toimintaan myöntää maakuntahallitus.

Ilmoitus kaapelitelevisiotoiminnasta ja teletoiminnasta

Muusta kuin toimiluvan nojalla tapahtuvasta televisio- ja radiotoiminnasta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle.

Joukkoviestintäverkon operointi eli käytännössä verkkopalvelun tarjoaminen televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtoon tai ohjelmistojen tarjoamiseen edellyttää lisäksi niin sanotun teletoimintailmoituksen tekemistä Viestintävirastolle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta

  • on väliaikaista
  • kohdistuu määrältään pieneen vastaanottajakuntaan tai
  • on merkitykseltään muutoin vähäistä (jos yrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihto on alle 300 000 euroa vuodessa).

Radiolupa

Radio- ja televisioasema tarvitsee toimiakseen lähettimen. Lähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Luvassa määrätään lähetykseen liittyvät radiotekniset parametrit, esimerkiksi maston sijainti, lähetysteho ja antennin korkeus.

Asiasanat: Radio , Televisio

LinkedIn Print