Eurooppalaiset ja riippumattomien tuottajien tuottamat televisio-ohjelmat

Televisiotoiminnan harjoittajan on varattava tietty laissa säädetty osuus ohjelmistostaan eurooppalaisille sekä riippumattomien tuottajien tuottamille ohjelmille. Viestintävirasto valvoo, että televisioyhtiöt täyttävät velvollisuutensa lähettää laissa määrätty osuus eurooppalaisia ja riippumattomien tuottajien ohjelmia.

Eurooppalaiset ohjelmat

Televisioyhtiöiden on varattava suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille.
Vuosittaiseen lähetysaikaan ei lasketa aikaa, joka on varattu

 • uutisille
 • urheilutapahtumille
 • kilpailunomaisille viihdeohjelmille
 • mainoksille
 • tekstitelevisiolähetyksille tai
 • teleostoslähetyksille.

Riippumattomien tuottajien ohjelmat

Televisioyhtiöiden on varattava 19 prosenttia vuosittaisesta lähetysajastaan tai ohjelmistobudjetistaan riippumattomien tuottajien ohjelmille. Vuosittaiseen lähetysaikaan ei lasketa aikaa, joka on varattu

 • uutisille
 • urheilutapahtumille
 • kilpailunomaisille viihdeohjelmille
 • mainoksille
 • tekstitelevisiolähetyksille tai
 • teleostoslähetyksille.

Riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja.
Riippumattoman ohjelmatuottajan määritelmä löytyy tietoyhteiskuntakaaren 210 § 2 momentista.

Tilastot eurooppalaisista ja riippumattomien tuottajien ohjelma-osuuksista

Viestintävirasto valvoo, että televisioyhtiöt täyttävät velvollisuutensa lähettää laissa määrätty osuus eurooppalaisia ja riippumattomien tuottajien ohjelmia.

Viestintävirasto kerää Suomeen sijoittautuneilta televisioyhtiöiltä vuosittain tiedot ohjelmien eurooppalaisuusasteesta ja riippumattoman tuotannon määristä.

Katso tilastot ohjelmiston eurooppalaisuudesta.

Asiasanat: Televisio , Ohjeet

Päivitetty 22.02.2016

LinkedIn Print