Ääni- ja tekstitysvelvoite televisio-ohjelmissa

Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistoissa sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellään vahvistamissa ns. yleisen edun ohjelmistoissa on tarjottava riittävästi ohjelmia, joihin on saatavissa ääni- ja tekstityspalvelu. Viestintävirasto valvoo, että televisioyhtiöt täyttävät velvollisuutensa.

Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää tiettyyn osuuteen kunkin kanavan ohjelmista. Nousevat kiintiöt on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ja ne lasketaan osuuksina kanavan vuosittaisesta ohjelmatuntien määrästä. Säädetyistä ohjelmatuntien prosenttiosuuksista yksi kolmasosa voidaan toteuttaa televisiotoiminnan harjoittajan tilausohjelmapalvelussa.

Tekstityspalvelut televisio-ohjelmissa

Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstitys on tärkeää, jotta kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Tekstityspalvelu pitää tarjota ohjelman alkuperäiskielellä eli suomenkielisissä ohjelmissa suomeksi ja ruotsinkielisissä ruotsiksi.

Tekstityspalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheiluohjelmia.

Äänipalvelut televisio-ohjelmissa

Äänipalvelussa ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. Äänipalvelu helpottaa näkövammaisten ja lukemisesteisten television katsomista silloin, kun ohjelma on tekstitetty.

Äänipalvelun määrää laskettaessa ohjelmatunteihin lasketaan muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta musiikkiesityksiä sekä urheiluohjelmia.

Valvonta

Viestintävirasto valvoo, että teleyritykset toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut lain ja asetusten mukaisesti.

Vuonna 2016 tekstityspalvelun osuus ohjelmatunneista pitää olla Ylen ohjelmissa 100 prosenttia ja muilla kanavilla 50 prosenttia. Äänipalvelu tulee liittää kaikkiin Ylen ohjelmiin ja 50 prosenttiin muiden kanavien ohjelmista.


Äänipalvelujen toteutuminen vuonna 2015


TV1 TV2 Teema Yle fem** mtv3 nelonen
Äänipalveluvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärä 2008 1950 19621038 2226 3250
Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien määrä 2008 1950 19627212206 3250
Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien %-osuus 100% 100% 100%69% 99% 100%

Tekstityspalveluiden toteutuminen vuonna 2015


YLE KAIKKI*tv1 Tv2 teemayle fem** mtv3 nelonen
Tekstitysvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärä (pl. lastenohjelmat) 121064175 23521085 4494 2001 1993
Tekstitettyjen ohjelmatuntien määrä (pl. lastenohjelmat) 89612213 1970 8743904 1006 1015
Tekstitysvelvoitteen alaisten lastenohjelmatuntien kokonaismäärä* 1282
181 254
Tekstitettyjen lastenohjelmatuntien määrä* 705
92 95
Tilausohjelmapalvelussa toteutettujen tekstitettyjen ohjelmatuntien määrä 2685 1086787440372 499
Tilausohjelmapalvelussa toteutetuista tekstitetyistä ohjelmatunneista laskennassa mukaan otettujen ohjelmatuntien määrä 20321086382211353 499
Tilausohjelmapalvelussa toteutettujen tekstitettyjen lastenohjelmatuntien määrä* 647 28
Tilausohjelmapalvelussa toteutetuista tekstitetyistä lastenohjelmatunneista laskennassa mukaan otettujen ohjelmatuntien määrä* 353 28
Tekstitettyjen ohjelmatuntien %-osuus 79%100%100% 95% 75% 51%
Tekstitettyjen lastenohjelmatuntien %-osuus 83% 66% 37%

* Yle kaikki -sarakkeessa on yhteenlaskettuna kaikki yhtiön lähettämät lastenohjelmat, koska niitä koskevan tekstitysvelvoitteen täyttymistä on päätöksessä arvioitu yhtiökohtaisesti.

** SVT World -ohjelmat sisältyvät Yle Fem -kanavan lukuihin, jolla ohjelmat on tekstitetty.

Liitteet

Päätös Yleisradio Oylle ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta vuonna 2015 [pdf, 103 KB]

Ääni- ja tekstityspalvelujen toteutuminen vuonna 2015 [pdf, 26 KB]


Äänipalvelujen toteutuminen vuonna 2014

TV1 TV2 Teema Fem TV1 HD TV2 HD Teema HD Fem HD MTV3 Nelonen Fox
Äänipalveluvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärä 2103 1856 1903 644 2103 1856 1903 6442537 2910 4738
Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien määrä 2103 1856 1903 644 2103 1856 1903 6442513 2910 4738
Äänipalvelun sisältävien ohjelmatuntien %-osuus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%99,1% 100% 100%

Tekstityspalvelujen toteutuminen vuonna 2014

TV1 TV2 Teema FemTV1 HD TV2 HD Teema HD Fem HDMTV3 Nelonen Fox
Tekstitysvelvoitteen alaisten ohjelmatuntien kokonaismäärä 4001 198210641361391417531064 13611744 1461 747
Tekstitettyjen ohjelmatuntien määrä 2270 14821009528227014821009528814 747 384
Tilausohjelmapalvelussa toteutettujen tekstitettyjen ohjelmatuntien määrä 991 669383270991669383270454

Tilausohjelmapalvelussa toteutetuista tekstitetyistä ohjelmatunneista laskennassa mukaan otettujen ohjelmatuntien määrä 991 5005526499127155264407

Tekstitettyjen ohjelmatuntien %-osuus 81,5% 100% 100%58,2%83,3%100%100% 58,2%70% 51,1% 51,4%

Asiasanat: Televisio , Ohjeet

Päivitetty 11.10.2016

LinkedIn Print