TV- ja radiovastaanottoon tarvitaan hyvä kiinteistön sisäinen verkko

Tv- ja radiopalveluja voi vastaanottaa erilaisten kiinteistön sisäisten viestintäverkkojen eli sisäverkkojen kautta. Sisäverkkoja ovat mm. yhteisantenniverkko ja -järjestelmä sekä yleiskaapelointijärjestelmä.

Toimivat ja laadukkaat sisäverkot ovat tv- ja radiovastaanoton perusta. Sisäverkot kuuluvat kiinteistön vastuulle, joten kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että verkot suunnitellaan, rakennetaan ja niitä ylläpidetään Viestintäviraston määräysten mukaisesti. Kaikissa sisäverkkojen eli yhteisantenniverkon ja -järjestelmän sekä yleiskaapelointijärjestelmän
rakennus-, uudistus- ja kunnossapitotöissä on noudatettava Viestintäviraston määräystä 65.

Määräys 65

Asiasanat: Radio , Televisio , Verkot , Määräykset

Päivitetty 25.02.2014

LinkedIn Print