Antennitelevisio pientaloissa

Antenniverkon kautta jaettavien lähetysten vastaanottoon vaikuttavat erityisesti lähetinaseman etäisyys vastaanottopaikasta sekä lähettimen ja vastaanottoantennin väliset maastoesteet. Mitä vaativammat vastaanotto-olosuhteet ovat, sitä enemmän vaaditaan myös vastaanottoantennilta.

TV-antennin asentamisessa ja suuntaamisessa kannattaa kääntyä paikalliset olosuhteet tuntevan antenniasentajan puoleen. Heillä on myös tarvittavat mittalaitteet parhaan antennipaikan löytämiseen ja antennin suuntaamiseen.

Määräys asettaa vähimmäisvaatimukset vastaanotolle

Televisiolähetysten antennivastaanottojärjestelmien vähimmäisvaatimuksista määrätään 1.1.2014 alkaen Viestintäviraston määräyksessä 65. Määräys sisältää vaatimukset siitä, millaisia ja miten vastaanottoantenneja on käytettävä, millainen antennimaston on oltava ja millaisia vahvistimia saa käyttää. Lisäksi määräys sisältää antennivastaanottojärjestelmässä käytettävien kaapelointien ja antennirasioiden laatuvaatimukset.


Pientalon tv-antennin uudet vaatimukset [pdf, 143 KB]

Määräys 65

Sopivan antennin valinta

Kunnollisen antennijärjestelmän merkitys on lisääntynyt, kun televisioverkkojen määrä on kasvanut. UHF-taajuusalueen lisäksi televisiolähetyksissä on otettu uudelleen käyttöön myös VHF-taajuusalue. Tämä asettaa lisävaatimuksia vastaanottolaitteistolle. Taajuuksien käytön tehokkaamman käytön myötä televevisiotaajuusalueiden lähelle on tullut muita radiojärjestelmiä, kuten LTE800- verkot ja 465 MHz langaton laajakaista.

Televisioantenni pitää valita halutun taajuusalueen mukaan:

  • UHF-vastaanottoon tarvitaan antenni, joka kattaa kanavat 21 - 48 eli taajuudet 470 - 694 MHz
  • VHF-vastaanottoon tarvitaan antenni, joka kattaa kanavat 5 - 12 eli taajuudet 174 - 230 MHz

UHF-taajuusalueella eli taajuuskanavilla 21 - 48 lähetetään kanavaniput A, C ja E DVB-T-tekniikalla ja maksulliset kanavaniput B ja F DVB-T2-tekniikalla. Pohjanmaan rannikkoseudun alueellisessa kanavanipussa käytetään DVB-T-tekniikkaa.

Kanavaniput VHF A, VHF B ja VHF C lähetetään VHF-taajuusalueella eli taajuuskanavilla 5–12. Niissä kaikissa käytetään DVB-T2-tekniikkaa.

Antennitelevisiojakelu ja kanavaniput

VHF- ja UHF-verkkojen lähettimet sijaitsevat eri paikoissa, joten ne ovat myös eri etäisyyksillä ja eri suunnissa vastaanottopisteestä. Jotta voidaan mukautua paitsi vastaanottoon eri suunnissa olevista lähettimistä myös eri taajuusalueiden signaalien etäisyyserosta aiheutuviin voimakkuuseroihin, on televisiovastaanotossa käytettävä erillisiä VHF- ja UHF-antenneja. UHF-antennin vahvistuksen on oltava vähintään 14 dBi ja VHF-antennin vähintään 11 dBi. Antennit sijoitetaan vapaaseen tilaan vähintään viiden metrin korkeuteen maan pinnasta. Tarvittaessa lievealueilla on UHF alueella käytettävä antennia, jonka vahvistus on 17 dBi ja antenni on sijoitettava 10 metrin korkeudelle maan pinnasta.

Mitä suurempi etäisyys lähetinasemaan on ja mitä haasteellisemmat maastonmuodot ovat, sitä enemmän antennilta vaaditaan vahvistusta ja antenni voidaan joutua sijoittamaan korkeammallekin.

Antennin suuntaaminen

UHF-antenni suunnataan kohti Digitan lähetinasemaa ja VHF-antenni kohti DNAn lähetysasemaa. Mikäli vaihtoehtoisia lähetysasemia on useita, suunnataan antenni kohti sitä lähetintä, josta saadaan paras signaali.

Tietoa lähetinasemien sijainneista:

UHF-taajuusalueen kanavaniput A, C, E, B ja F (Digitan lähettimet)

VHF-taajuusalueen kanavaniput VHF A, VHF B ja VHF C (DNA:n lähettimet)

UHF-taajuusalueen Pohjanmaan seudun alueellinen kanavanippu (SveaTV:n lähettimet)

Antennivahvistimet

Tarvittaessa voit hankkia antennille taajuusaluekohtaisesti (UHF/VHF) säädettävän antennivahvisti-men. Vahvistimen pitää sijaita mahdollisimman lähellä antennia, jotta siitä olisi hyötyä. UHF-vahvistimen taajuusalueen pitää päättyä tv-taajuuskaistan ylärajalle eli 694 MHz:iin. Näin antenni-vahvistin ei vahvista tarpeettomia ja käytännössä usein häiritseviä radiosignaaleja. Ns. laajakaistaisia antennivahvistimia ei tule käyttää, koska ne vahvistavat myös
TV- taajuusalueiden ulkopuolisia lähetteitä saattaen aiheuttaa häiriöitä vastaanottoon.

Asiasanat: Televisio , Antenni , Näkyvyys , Ohjeet

Päivitetty 20.06.2017

LinkedIn Print