Taajuustalkoot -palvelu poistaa 4G-verkkojen aiheuttamat antenni-tv:n häiriöt

Vuoden 2014 alusta 800 MHz:n taajuusalue otettiin 4G-verkkojen käyttöön. DNA, Elisa ja TeliaSonera rakentavat verkkojaan eri tahtiin, mutta jo yli 95 % suomalaisista asuu 4G-verkon kuuluvuusalueella. 4G-verkkoja on rakennettu 800 MHz taajuusalueen lisäksi taajuusalueille 1800 MHz ja 2,6 GHz.

800 MHz taajuusalue on ennen ollut tv-käytössä ja siten kuluttajien tv-antennien vastaanottokaistalla. Tämän vuoksi oli tiedossa, että uudet 4G-verkot voivat aiheuttaa ongelmia tv-vastaanotolle. Valtioneuvosto asetti operaattoreille velvoitteen poistaa nämä häiriöt veloituksetta ja perustaa yksi yhteinen yhteydenottopiste kuluttajien 4G-verkoista johtuvia tv-ongelmia varten. Operaattorit päätyivät tekemään yhteistyötä UHF-alueen tv-verkko-operaattorin Digitan kanssa, joka hoitaa kuluttajien neuvontaa tv-vastaanotto-ongelmissa. Digita ylläpitää Taajuustalkoot -palvelua, joka selvittää 4G-verkkojen tukiasemien aiheuttamia tv-häiriöitä.

Kotitalouksien tv-häiriöitä on korjattu vuoden 2014 alusta jo reilusti yli 10 000. Määrä on ollut odotettua suurempi, mutta operaattorit korostavat, että määrä on erittäin pieni verrattuna siihen kuinka moni on saanut mahdollisuuden 4G-palveluiden käyttöön. Lähes kaikissa häiriötilanteissa ongelmat ovat liittyneet kuluttajan antennijärjestelmässä olevaan vahvistimeen. Antennivahvistin ei siedä suuria eroja vastaanotettujen signaalien voimakkuudessa. Jos 4G-signaali menee vahvistimeen merkittävästi voimakkaampana kuin tv-signaali, vahvistin yliohjautuu ja toimii väärin. Tuloksena on tv-kanavien katoaminen tai tv-kuvan pikselöityminen. Ongelma voi koskea kaikkia tai vain osaa tv-kanavista.

Häiriöiden suuri määrä johtuu myös siitä, että suomalaisten kuluttajien käytössä on vanhanaikaisia tv-antennijärjestelmiä. Viestintävirasto on määräyksessä 65 määritellyt vähimmäisvaatimukset tv-antennijärjestelmille vuonna 2014. Määräyksen mukaan rakennettu antennijärjestelmä sietää mahdollisia häiriöitä paremmin kuin vanhat antennit. Viestintävirasto suosittelee, että antennivahvistinta käytetään vain jos antennin oma vahvistus ei riitä. Taajuustalkoot -palvelussa ei kuitenkaan kysytä onko kuluttajan antennijärjestelmä tarkoituksenmukaisessa kunnossa, vaan operaattoreiden velvoite poistaa häiriöt koskee myös vanhoja antennijärjestelmiä.

Miten Taajuustalkoot toimii?

Häiriöistä kärsivä tv-katsoja voi tehdä ilmoituksen joko lomakkeella tai soittamalla numeroon 020 411 7676. Osoitteen perusteella Taajuustalkoot -palvelussa arvioidaan voiko ongelma johtua 4G-verkon tukiasemasta. Mikäli näin on, Taajuustalkoot tilaa antenniasentajan kyseiseen osoitteeseen. Häiriönpoistopalvelu on tv-katsojalle maksuton.

Useimmiten antenniasentaja poistaa häiriön asentamalla antennin jälkeen suodatin, joka estää 4G-signaalien pääsyn vahvistimeen ja tv-vastaanottimeen. Joissain tilanteissa suodattimen asennus ei poista häiriöitä. Silloin asentaja pyrkii löytämään muita keinoja palauttaa tv-kuva.

Viestintävirasto valvoo kuluttajan etuja

Viestintävirasto valvoo operaattoreiden velvoitteita ja ratkaisee erimielisyyksiä liittyen Taajuustalkoot -palveluun. Viestintävirasto on sovitellut muutamia kymmeniä epäselviä tapauksia kuluttajan ja operaattorin välillä.

Viestintävirasto on saanut myös palautetta operaattoreiden puuttuvasta alueellisesta tiedottamisesta. Vaikka 4G-verkkojen aiheuttamat tv-häiriöt ovat saaneet sekä paikallista että valtakunnallista medianäkyvyyttä, useat kuluttajat eivät ole tienneet, että 4G-verkot voivat aiheuttaa häiriöitä ja myös Taajuustalkoot -palvelu on jäänyt osalle kuluttajista tuntemattomaksi.

Vaikka 4G-verkkojen peitto on jo hyvin kattava, uusien tukiasemien käyttöönotto jatkuu. Siten 4G-verkkojen aiheuttamat tv-häiriöt ovat mahdollisia. Taajuustalkoot -palvelua jatketaan uusien tukiasemien käyttöönoton ajan.

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antenni , Näkyvyys , Verkot , Viat ja häiriöt , Ohjeet

Päivitetty 07.07.2015

LinkedIn Print