Velvollisuus ohjelmistojen ja palvelujen siirtämiseen (must carry)

Siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -sääntely tarkoittaa sitä, että kaapelitelevisioverkossa verkkopalvelua tarjoavat ovat velvollisia välittämään verkossaan tiettyjen valtakunnallisten yleiskanavien ohjelmaa.

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavalla

  • teleyrityksellä
  • IPTV-palveluntarjoajalla

sekä

asunto-osakeyhtiöllä, kiinteistöosakeyhtiöllä tai muulla niihin verrattavalla yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjällä, joka omistaa tai hallinnoi kiinteistön sisäistä tai usean kiinteistön välistä yhteisantenniverkkoa, jota käytetään joukkoviestinnän välittämiseen kiinteistössä käyttäjien päätelaitteisiin on velvoite siirtää verkossa tiettyjä verkon sijaintikunnassa vastaanotettavia televisio- ja radio-ohjelmistoja, niihin liittyvät mainoksia sekä oheis- ja lisäpalveluja.

Mitä siirtovelvoitteeseen kuuluu?

Siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -sääntely perustuu

tietoyhteiskuntakaaren 227 §:ään

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140917

Siirtovelvoitteen alaisia ohjelmistoja ovat

  • Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot, joita jaetaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Televisiokanavista siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema. DNA:n verkkojen peittoalueella myös YLE TV1 HD, YLE TV2 HD, YLE Fem HD ja YLE Teema HD kuuluvat siirtovelvoitteen piiriin.

  • Vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot, joihin tulee liittää ääni- ja tekstityspalvelu. Tällaisia ohjelmistoja ovat MTV3 ja Nelonen.

Kaapelitelevisio- ja IPTV-verkoissa toimivan teleyrityksen on siirrettävä edellä mainitut ohjelmistot ja niihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut ilman korvausta. Ohjelmistot ja palvelut on tarjottava käyttäjille maksutta, muuttamattomana ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa. Muuttamattomuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että signaaliin ei saa lisätä salausta eikä mahdollista salausta saa poistaa.

Myös asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai muun niihin verrattavan yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että edellä mainitut ohjelmistot ja palvelut ovat käyttäjien saatavilla muuttamattomina ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa.

Siirtovelvoite rajaa osaa Viestintäviraston määräysten teknisistä velvoitteista

Viestintäviraston määräyksessä 57 määrätään viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpidosta sekä menettelystä ja tiedottamisesta vika- ja häiriötilanteissa.

  • Tutustu Viestintäviraston määräyksiin

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lainsaadanto/maaraykset.html

Määräyksessä 58 määrätään viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta.

  • Tutustu Viestintäviraston määräyksiin

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lainsaadanto/maaraykset.html

Osa määräyksissä annetuista velvoitteista ovat televisio- tai radiokanavakohtaisia velvoitteita, kuten määräyksessä 58 annettu velvoite seurata kanavakohtaisen lähetysvirran käytettävyyttä.

Lisätietoja velvoitteiden soveltamisesta ohjelmistojen jakeluun saat kustakin määräyksestä sekä niihin liittyvästä, määräyskohtaisesta perustelut ja soveltaminen -muistiosta (ns. MPS-muistio).

Ylen HD-kanavat näkyvät myös kaapeli-tv-verkoissa, ks. tarkemmin

https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2014/ yletv1hdjayletv2hd-kanavatnakyvatmyoskaapeli-tv-verkoissadnanantenniverkonnakyvyysalueella.htmlAsiasanat: Televisio , Kaapeli , Verkot , Määräykset , Ohjeet

Päivitetty 29.04.2016

LinkedIn Print