TV & radio

Televisio & radio

Viestintävirasto myöntää toimilupia sekä ohjaa radio- ja televisiotoimijoita. Se valvoo televisio- ja radioverkkojen teknisten ja toiminnallisten säädösten kuten myös sponsorointiin ja tuotesijoitteluun liittyvien velvoitteiden noudattamista.