Televisio & radio

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo radio- ja televisiotoimijoita sekä myöntää ohjelmistotoimilupia, lyhytaikaisia verkkotoimilupia ja radiolupia. Televisio- ja radioverkkojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset asetetaan laissa ja Viestintäviraston teknisissä määräyksissä. Viestintävirasto valvoo näiden velvoitteiden noudattamista.

Viestintävirasto myös valvoo, että ohjelmatoiminnan harjoittajat noudattavat tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä markkinoinnista, sponsoroinnista, tuotesijoittelusta ja teleostoslähetyksistä. Mainonnan eettisiä periaatteita ja alaikäisten suojelua koskevien säännösten valvonta kuuluvat kuluttaja-asiamiehelle.

Ajankohtaista – TV & radio