Viestintäviraston avoin data

Oheiseen taulukkoon on koottu Viestintäviraston tarjoamat avoimen datan aineistot.

Taajuudet
Alusten meriradionumerot Taulukko käytössä olevista meriradionumeroista (MMSI-numero, aluksen nimi, aluksen tunnus). Tiedot voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta.
Radioamatöörien kutsumerkit Taulukko käytössä olevista kutsumerkeistä (tunnus, voimassaolotieto). Tiedot voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta.
Radioasemat Suomessa Taulukko Suomessa sijaitsevista radioasemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot. Tiedot voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta.
TV-asemat Suomessa Taulukko Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot. Tiedot voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta.
Tilastotiedot
Autoreporter Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelusta saadut tiedot haittaohjelma- ja tietoturvaloukkaushavainnoista suomalaisissa verkoissa. Tilastotiedot on julkaistu tekstitiedostoina sekä CSV- että JSON-muodoissa.
Tilastot ja vertailut Tilastot voi ladata kootusti XLSX-muodossa. Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta.
NumeroT ja Tunnukset
Verkkotunnusrekisteri Tiedot oikeushenkilöiden rekisteröimistä verkkotunnuksista.
Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnukset Taulukko kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).
Kaukoliikenteen operaattoritunnukset Taulukko kaukoliikenteen operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).
Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjat Haku/taulukko kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroista (telealue, numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
Matkaviestinverkkojen suuntanumerot Taulukko matkaviestinverkon suuntanumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
Myönnetyt ja vapaat lyhytsanomapalvelunumerot Haku/taulukko myönnetyistä ja vapaista lyhytsanomapalvelunumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
Myönnetyt valtakunnalliset yritysnumerot Taulukko valtakunnallisista tilaajanumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
Myönnetyt yleiset operaattoritunnukset Taulukko yleisistä operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).
Telealuekohtaiset palvelunumerot Haku/taulukko telealuekohtaisista palvelunumeroista (telealue, numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
Teleyritystunnisteet Taulukko myönnetyistä teleyritystunnisteista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).
Valtakunnalliset palvelunumerot Taulukko valtakunnallisista palvelunumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty).
MNC-tunnukset Taulukko myönnetyistä MNC-tunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).
(T)MNC-tunnukset Taulukko myönnetyistä (T)MNC-tunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty).

Lisätietoja aiheesta löydät Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Trafin (Liikennelabra) verkkosivuilta:


Asiasanat: Internet, Puhelin, Radio, Taajuudet, Tietoturva, Avoin data, Digitaaliset kokeilut, Numerointi, Tilastot


LinkedIn Print