FinICT -verkostohanke

Julkaistu 14.12.2015 | Päivitetty 15.12.2015

FinICT-verkostohanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria sekä tutkimustiedon käytön lisäämistä ja sen vaikuttavuuden tehostamista päätöksenteossa ICT-toimialoilla. FinICT-verkostossa jaettiin tietoa datasta, työkaluista ja toimintatavoista, joiden avulla voidaan tuottaa tehokkaammin lisäarvoa jo olemassa olevilla resursseilla.

Hankkeen pilottiprojekteissa pyrittiin mm. hyödyntämään olemassa olevia datalähteitä ja rajapintoja, jalostamaan raakadataa käyttökelpoisempaan muotoon mm. simulaatioiden sekä vuorovaikutteisten visualisaatioiden keinoin, tekemään jalostetusta tiedosta ja työkaluista "kierrätettäviä" ja monikäyttöisiä, tuottamaan korkealaatuisia päätösvaihtoehtoja sekä kokonaistilannekuvaa monimutkaisista ongelmista, sekä saattamaan yhteen toimijoita, joilla on yhteinen ongelma ratkaistavanaan.

Hankkeen päätyttyä FinICT-verkkosivusto (finict.fi) lopetettiin ja hankkeen tärkeimmät tiedot dokumentoitiin ja tallennettiin Viestintäviraston internetsivujen tutkimusosioon (alapuolella). Dokumenteissa esitellään hankkeen aikana toteutettuja projekteja, -artikkeleita, -seminaareja ja tilaisuuksia, sekä projekteissa hyödynnettyjä työkaluja ja kehitysmenetelmiä.

Dokumentit ovat saatavilla vain suomeksi.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Tutkimukset


Liitteet:

LinkedIn Print