Viestintävirastossa käsiteltävät kirjelähetykset


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuviossa on esitetty Viestintäviraston käsittelemät kirjelähetykset. Puutteellisilla tai virheellisillä osoitetiedoilla lähetetty kirje toimitetaan Viestintävirastoon, jossa kirjeen oikea vastaanottaja tai lähettäjä pyritään selvittämään. Viestintävirastossa kirje voidaan avata, jos avaaminen on välttämätöntä vastaanottajan tai lähettäjän selvittämiseksi.

Lähetetty: Mikäli lähetys sisältää tietoja, joiden perusteella se voidaan toimittaa eteenpäin, Viestintävirasto palauttaa lähetyksen postiyritykselle eteenpäin toimitettavaksi joko lähetyksen vastaanottajalle tai lähettäjälle.

Säilytyksessä: Jos vastaanottajan tai lähettäjän yhteystiedot eivät selviä lähetyksen sisällöstä, Viestintävirasto säilyttää kirjelähetystä kuusi kuukautta.

Hävitetty: Lähetys hävitetään, jos vastaanottaja tai lähettäjä ei tiedustele sitä puolen vuoden sisällä.

Kirje voidaan Viestintävirastossa avata myös, jos lähetyksen sisältö estää turvallisuussyistä sen edelleenkuljetuksen lentoteitse. Viestintävirasto poistaa lähetyksen edelleenkuljetuksen estävän sisällön ja palauttaa lähetyksen postiyritykselle perille toimittamista varten. Lähetyksestä poistettu sisältö hävitetään aina kuuden kuukauden säilytysaikaa noudattamatta. Nämä lähetykset eivät sisälly kuvion lukuihin.

Asiasanat: Posti , Tilastot

LinkedIn Print