Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuushäiriöiden määrät

Julkaistu 15.08.2018 
Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 1: Teleyritysten Viestintävirastolle ilmoittamat merkittävät toimivuushäiriöt

Teleyritykset ilmoittavat Viestintävirastolle verkkojensa ja palvelujensa merkittävistä toimivuushäiriöistä. Viestintäviraston määräys 66 jakaa toimivuushäiriöt vakavuusluokkiin sen mukaan, mihin viestintäpalveluun ja kuinka monen loppuasiakkaan viestintäpalvelujen käyttöön häiriötilanne vaikuttaa.

Tässä tilastossa on esitetty Viestintäviraston vastaanottamien ilmoitusten määrät vuosittain ja vakavuusluokittain.

Vakavuusluokkia on neljä: A, B, C ja D. A-luokan häiriötilanne on vakavin ja D-luokan lievin. Viestintävirastolle ilmoitetaan vakavuusluokkien A, B ja C häiriöistä (ei luokan D häiriöitä).

Puhelinpalvelun tai internetyhteyden toimivuuteen liittyvissä häiriössä vakavuusluokitus on seuraava:

  • A: vaikuttaa vähintään 100 000 henkilöön,
  • B: vaikuttaa vähintään 10 000 henkilöön, ja
  • C: vaikuttaa vähintään 1000 henkilöön.

Television ja muiden joukkoviestintäpalvelujen häiriöissä vakavuusluokka määritellään näin:

  • A: vaikuttaa vähintään 300 000 henkilöön,
  • B: vaikuttaa vähintään 100 000 henkilöön, ja
  • C: vaikuttaa vähintään 50 000 henkilöön.

Teleyritysten ilmoitusmenettelyt ja merkittävät toimivuushäiriöt on määritelty Viestintäviraston määräyksessä 66.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 2: Kaikkien toimivuushäiriöiden lukumäärä (vuoden 2015 tietoihin on tehty takautuvia korjauksia heinäkuussa 2017)

Teleyritykset valvovat jatkuvasti tarjoamiensa viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuutta. Ne myös korjaavat häiriöt, jotka ovat havainneet verkonvalvontansa avulla.

Viestintävirasto kerää teleyrityksiltä tilastotietoa verkkojen ja palvelujen toimivuuteen vaikuttaneista häiriöistä ja niiden lukumäärästä. Teleyrityksiltä kerätyn tiedon perusteella suomalaisissa viestintäverkoissa ja -palveluissa on keskimäärin 300 000 toimivuushäiriötä vuosittain.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Verkot , Viat ja häiriöt , Tilastot

LinkedIn Print