Tiedonsiirtopalvelujen hintataso


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Tiedonsiirtopalvelujen hintaindeksi kuvaa kotitalouksien käyttämien tiedonsiirtopalvelujen hintatason muutosta. Osaindeksit kuvaavat tiedonsiirtopalvelujen hintatason muutosta kiinteässä verkossa ja matkaviestinverkossa. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon painoarvot tiedonsiirtopalvelujen hintaindeksissä määräytyvät teleyritysten kyseisistä palveluista kotitalouksilta saamien tulojen perusteella.

Esitetyt indeksit:

  • ovat reaalihintaindeksejä eli niissä on otettu huomioon yleinen hintatason muutos. Käytännössä indeksit on laskettu ensin euromääräistä nimellishinnan muutosta kuvaavina nimellishintaindekseinä ja muutettu sitten reaalihintaindekseiksi Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajahintaindeksin (KHI) avulla.
  • perustuvat Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin tietoihin teletoiminnan liikevaihdosta, liittymämääristä, puheluminuuteista sekä tekstiviesti- ja multimediaviestien määristä.
  • kuvaavat kuluttajien todellisuudessa maksamien hintojen kehitystä. Hintaindeksit eivät kerro, miten jonkin yksittäisen yrityksen palvelun hinta on kehittynyt, vaan miten tietyn palvelun hintataso on kehittynyt yleisesti. Lasketut indeksit huomioivat myös erilaisten tarjousten vaikutukset kuluttajien telepalveluista maksamiin hintoihin. Laajakaistaliittymien hinnastohintojen kehitystä on kuvattu internetpalveluita koskevalla tilastosivulla.
  • saavat indeksin perusvuonna 2008 arvon 100. Muina vuosina indeksin arvo kuvaa hintatason muutosta perusvuoteen verrattuna.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Laajakaista , Tilastot

LinkedIn Print