Teletoiminnan liikevaihdon markkinaosuudet


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2016 liikevaihtotietoihin. Teletoiminnan liikevaihtoon sisältyy kiinteän ja matkaviestinverkon sekä tv- ja radiotoiminnan liikevaihto. Esimerkiksi laitemyynnistä saatuja tuloja ei ole laskettu mukaan.

Tässä tilastossa liikevaihtoon on laskettu myös varsinaiseen teletoimintaan kuulumattomat teleyritysten TV:n ja radion sisältötoiminnasta saadut tulot.

Vuosina 2014-2016 tilastoissa on huomioitu lukuisia uusia teletoimintaa harjoittavia yrityksiä. Tämä vaikuttaa lähinnä investointeja koskeviin tilastoihin.

Asiasanat: Internet , Radio , Markkinat , Tilastot

LinkedIn Print