Taajuuksien käyttö välillä 68-1000 MHz


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Yllä oleva kuvio esittää taajuuksien määrän jakautumista eri sovelluksille ja liikennelajeille 68–1000 MHz:n alueella. Kuvion esitystapaa on yksinkertaistettu todelliseen käyttöön verrattuna. Siinä ei esimerkiksi pääsääntöisesti ole esitetty erikseen kaistalla olevaa ensisijaisen käytön kanssa jaettua muuta käyttöä tai kaistalla olevaa muiden sovellusten tai liikennelajien toissijaista käyttöä.

Asiasanat: Taajuudet , Tilastot

LinkedIn Print