Matkaviestinverkon liittymien kokonaismäärä


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Matkaviestinliittymien kehitystä on kuvattu kokonaisuutena, sillä on hyvin tavanomaista, että saman matkaviestinliittymän kautta tarjotaan sekä puhe- ja tiedonsiirtopalveluita. Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät pois lukien sellaiset liittymät, jotka on myyty pelkästään niin sanottuun Machine-to-Machine-käyttöön esimerkiksi etäkäytettävää laitetta, kuten sähkömittaria varten. Liittymien jakautuminen pelkästään puhe- ja viestikäytössä oleviin sekä erilaisiin tiedonsiirtoliittymiin on kuvattu kohdassa Matkaviestinverkon liittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan.

2H/2013 liittymämäärä ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempien liittymämäärien kanssa. Vuoden 2013 toisella puoliskolla yksi teleyritys on korjannut liittymämäärän ilmoitustapansa Viestintäviraston määritelmää vastaavaksi. Korjaus vähentää ko. teleyrityksen liittymämäärää aikaisempaan verrattuna. Ilman korjauksen vaikutusta kokonaisliittymämäärä olisi osoittanut pientä kasvua edelliseen vuosipuoliskoon verrattuna. Vuoden 2017 lopun tietoja päivitettiin 1H 2018 päivityksen yhteydessä.

Tilastoa päivitetään seuraavan kerran maaliskuussa 2019.


Asiasanat: Internet , Puhelin , Liittymä , Tilastot

LinkedIn Print