Matkaviestinverkon liittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuva A. Matkaviestinverkon liittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella erilaisiin liittymiin. Tässä tilastossa liittymät on luokiteltu ensin laskutusperusteen avulla kuukausimaksullisiin ja käyttömäärän mukaan laskutettaviin liittymiin. Liittymät, joissa on kiinteä kuukausimaksu, on jaettu edelleen sen mukaan, onko niiden käytölle asetettu etukäteen määriteltyjä aikaan tai tiedonsiirtomäärään perustuvia rajoituksia. Kuukausimaksullisten, käyttömäärältään rajoittamattomien liittymien voidaan tilastollisesti katsoa muistuttavan eniten kiinteän verkon laajakaistaliittymiä ja niihin voidaan tässä yhteydessä viitata myös niin sanottuina mobiililaajakaistaliittyminä. On kuitenkin tärkeää huomata, että mobiililaajakaistaliittymien määritelmä saattaa poiketa eri tilastojen välillä. Vuoden 2017 lopun tietoja päivitettiin 1H 2018 päivityksen yhteydessä

Tilastoa päivitetään seuraavan kerran maaliskuussa 2019.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuva B. Matkaviestinverkon kuukausimaksulliset tiedonsiirtoliittymät yhteysnopeuksittain kesäkuun 2018 lopussa.

Tilastoa päivitetään seuraavan kerran maaliskuussa 2019.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Liittymä , Tilastot

LinkedIn Print