Laajakaistayhteyksien levinneisyys

Julkaistu 11.10.2016 
Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio perustuu suomalaisilta kotitalouskäyttäjiltä otantatutkimuksessa kysyttyihin tietoihin. Tutkimus on toteutettu keväällä 2016. Kiinteällä laajakaistaliittymällä tarkoitetaan laajakaistayhteyttä, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti kiinteässä sijaintipaikassa, kuten kotona. Kiinteisiin laajakaistaliittymiin lasketaan kaikki paitsi matkaviestinverkon kautta toteutetut laajakaistayhteydet. Mobiililaajakaistayhteydellä tarkoitetaan matkaviestinverkon kuukausimaksullista tiedonsiirtoyhteyttä, jossa ei ole etukäteen asetettuja käyttömäärää koskevia rajoituksia.

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Liittymä , Tilastot

LinkedIn Print