Kirjeiden kulkunopeus


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 1. Ensimmäisen luokan kirjeen kulkunopeus.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 2. Toisen luokan kirjeen kulkunopeus.

Postilaissa on asetettu laatustandardi Posti Oy:n kuljettamille niin sanotuille 1. luokan ja 2. luokan kirjeille. Ensimmäisen luokan kirjeistä vähintään 80 prosenttia on oltava perillä jättöpäivästä laskien ensimmäisenä arkipäivänä. Toisen luokan kirjeistä 95 prosenttia on oltava perillä viimeistään jättöpäivästä laskien toisena arkipäivänä ja 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä.

Tilastossa on esitetty osuus niistä ensimmäisen ja toisen luokan kirjeistä, jotka on toimitettu perille kuviossa esitettyihin aikarajoihin mennessä jättöpäivästä lukien. Laatustandardin toteutumista valvotaan vuositasolla, mutta Posti Oy toimittaa Viestintävirastolle myös puolivuosittaiset tiedot kirjeiden kulkunopeudesta.

Asiasanat: Posti , Postinjakelu , Tilastot

LinkedIn Print