Mobiilidatan käyttö kasvaa, puhelut vähenevät

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon matkaviestinverkon palvelujen käytön kehitys jatkui aiempien vuosien mukaisesti. Mobiilidatan kasvuvauhti hieman hidastui, mutta jatkui edelleen vahvana, samaan aikaan kun perinteisten puhe- ja viestipalveluiden käyttö väheni.

Matkaviestinverkossa siirretyn tietomäärän kasvuvauhti on hieman hidastunut vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla edeltäviin vuosiin verrattuna. Tammi-kesäkuussa 2016 matkaviestinverkossa siirrettiin tietoa noin 14 gigatavua jokaista suomalaista kohden kuukaudessa, missä kasvua vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan oli noin 75 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli lähes 100 prosenttia, ja vuonna 2014 noin 80 prosenttia.

Vaikka tiedonsiirron kasvuvauhti on suhteellisesti hieman hidastunut, vuoden 2016 alkupuoliskolla tiedonsiirron kokonaismäärä kasvoi ensikertaa yli 100 000 teratavua (100 000 000 gigatavua) edelliseen vuosipuoliskoon verrattuna. Kasvu oli siis määrällisesti edelleen valtavaa.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 1: Matkaviestinverkossa vuosipuoliskojen (1H/2H) aikana siirretyn tietomäärän kehitys.

Puheluiden määrä laski mutta minuutit kasvoivat matkaviestinverkossa

Matkapuhelinliittymistä soitettiin vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 2 miljardia puhelua (-3,7 prosenttia verrattuna 2015) ja minuutteja kertyi vastaavalla ajanjaksolla noin 7,6 miljardia (-0,2 prosenttia). Jokaista suomalaista kohden jaoteltuna tämä tarkoittaisi noin 61 kappaletta keskimäärin 3:49 minuutin kestoista puhelua per kuukausi. Vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna puheluita soitettiin keskimäärin 2 vähemmän ja keskimääräisen puhelun kesto oli noin 8 sekuntia pidempi.

Teksti- ja multimediaviestejä lähetettiin Suomessa vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana noin 1,36 miljardia kappaletta, jossa laskua vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli lähes 10 prosenttia. Jokaista suomalaista kohden jaettuna teksti- ja multimediaviestejä lähetettiin yhteensä noin 41 kuukaudessa, mikä oli 5 viestiä vähemmän kuin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.


Tallenna kuvion tiedot CSV-tiedostona

Kuvio 2: Puhelinpalvelujen käyttömäärien kehitys suomalaista kohden kuukaudessa, sekä puheluiden keskimääräiset kestot vuosipuoliskojen (1H/2H) aikana.

Tarkempia tietoja matkaviestinverkon- ja kiinteän verkon palveluiden käyttömääristä löytyy Tilastot ja vertailut-sivulta.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Lankapuhelin , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Artikkelit

LinkedIn Print