Toimialakatsaus 2/2015

Toimialakatsaus 2/2015 kuvaa monipuolisesti viestintätoimialan kehitystä ja tarkastelee muun muassa teletoimialan tulo- ja investointitietoja vuodelta 2014.

Katsaus tarjoaa koosteen viraston valvontatyössään keräämistä teletoimialan tulo- ja investointitiedoista, uusimmasta kuluttajatutkimuksesta, taajuus- ja tietoturva-asioista sekä postipalveluja koskevista julkisista tiedoista.

Yhden vuosikatsauksen sijaan Viestintävirasto julkaisee vuonna 2015 useita toimintaympäristönsä kehitystä kuvaavia toimialakatsauksia tarjotakseen tiedot mahdollisimman tuoreena.

Heinäkuussa 2015 julkaistuja tulo- ja investointitietoja vuodelta 2014 on täydennetty elokuussa 2015.


Asiasanat: Internet, Posti, Puhelin, Radio, Taajuudet, Televisio, Tietoturva, Antenni, Hinnat, Huomattava markkinavoima, Investoinnit, Kilpailu, Kirje, Laajakaista, Lankapuhelin, Liikevaihto, Markkinaosuudet, Matkapuhelin, Mobiililaajakaista, Paketti, Tekstiviestit, Tukkupalvelut, Viat ja häiriöt, Katsaukset


Liitteet:


LinkedIn Print