Taajuusalueen 3410-3800 MHz huutokauppa

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että toimiluvat 3410-3800 MHz taajuusalueella myönnetään huutokauppamenettelyllä. Huutokaupan järjestää Viestintävirasto.

Tällä sivustolla seurataan huutokauppahankkeen etenemistä ja tiedotetaan siihen liittyvistä asioista.

Ajankohtaista

Viestintävirasto on 11.7.2018 antanut taajuushuutokauppaa koskevan määräyksen M 64 B. Huutokauppamääräys on tullut voimaan samanaikaisesti kuin valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410 - 3800 megahertsiä ja muutos valtioneuvoston asetukseen radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta.

Valtioneuvosto on 11.7.2018 julistanut haettaviksi 3410 - 3800 MHz taajuusalueen toimiluvat langattomille laajakaistaverkoille. ilmoittautuminen huutokauppaan on alkanut. Huutokauppaan on ilmoittauduttava Viestintävirastolle viimeistään 17.8.2018 klo 16.15 mennessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ja toimittamalla huutokauppamääräyksen M 64 B liitteenä oleva ilmoittautumislomake Viestintäviraston kirjaamoon määräaikaan mennessä. Ilmoittautumislomakkeeseen tulee liittää:

  • kaupparekisteriote tai ulkomaisen yrityksen osalta vastaava ulkomainen rekisteriote, josta käy ilmi yrityksen nimenkirjoitusoikeus;
  • nimenkirjoitusoikeuden vahvistava valtakirja, jos ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaneen henkilön nimenkirjoitusoikeus ei käy ilmi rekisteriotteesta;
  • selvitys ilmoittautuneen yrityksen tai yhteisön kanssa samaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvista yrityksistä ja yhteisöistä.

Pyydetyt liitteet on toimitettava suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Hakemukseen tulee merkitä yhteyshenkilö. Viestintävirasto toimittaa huutokauppaa koskevat asiakirjat ja muut yhteydenotot vain ilmoittautumislomakkeessa nimetylle yhteyshenkilölle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että yhteyshenkilön yhteystiedot ovat ajan tasalla ja että yhteyshenkilö on tavoitettavissa ilmoittautumisesta lähtien huutokaupan päättymiseen saakka.

Ilmoittautumislomakkeen allekirjoittajalla tulee olla ilmoittautuvan yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

Lomakkeen voi toimittaa kirjaamoon henkilökohtaisesti, postitse, sähköpostilla tai telekopiona.

Viestintäviraston yhteystiedot 16.7.2018 alkaen ovat:
Käyntiosoite: Erik Palménin aukio 1, HELSINKI
Postiosoite: PL 313, 00561 HELSINKI
Sähköposti: kirjaamo@ficora.fi
Telekopio: 0295 390 270

Huutokauppaan ilmoittautuneen yrityksen ja yhteisön nimi ja muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot eivät ole julkisia ennen huutokauppamenettelyn päättymistä. Ilmoittautumiset käsitellään Viestintävirastossa salassa pidettävänä tietona.

Huutokauppaa koskevat säädökset

Huutokauppaa koskevat säädökset ja lausunnot on koottu erilliselle verkkosivulle: Huutokauppasäädökset ja lausunnot. Sivulta löytyy linkki myös valtioneuvoston hankeikkunaan huutokauppaa koskien.

Huutokauppamalli

Huutokauppa on ns. SMRA-mallin (simultaneous multiround auction) mukainen, eli kaikki 3410-3800 MHz taajuusalueen taajuuskaistat huutokaupataan samanaikaisesti. Huutokauppa käydään sähköisesti internetin välityksellä.

Yhteydenotot

spectrum.auction(at)ficora.fi

Lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326 (5.7.2018 saakka ja 9.8.2018 alkaen)
Viestintämarkkina-asiantuntija Jan Jääskeläinen p. 0295 390 367 (5.7.2018 - 8.8.2018)

Huutokauppaa koskevat uutiset ja tiedotteet

23.5.2018 Liikenne- ja viestintäministeriö: Suomesta tietoliikenneverkkojen kärkimaa – digitaalisen infrastruktuurin strategia ja 5G-taajuuksien huutokauppa-asiakirjat lausunnoille

11.7.2018 Liikenne- ja viestintäministeriö: 5G-taajuuksien huutokauppaan ilmoittautuminen käynnistyi

11.7.2018 Viestintävirasto: Suomi 5G-kärkimaaksi: Ilmoittautuminen 3,5 GHz:n taajuushuutokauppaan alkaa

Asiasanat: Taajuudet , Markkinat

Päivitetty 11.07.2018

LinkedIn Print