Viranomaisten käyttämät radioverkot

Viranomaisten käytössä on viranomaisverkko VIRVEn lisäksi samanlaisia yksityisiä radioverkkoja kuin elinkeinoelämään ja ammatin harjoittamiseen liittyvässä viestinnässä. Yksityisiin radioverkkoihin kuuluvat muun muassa PMR-radiopuhelinverkot, henkilöhakuverkot, datasiirtoverkot, kaukokäyttö- ja kauko-ohjausverkot sekä radio-ohjaimet. Yksityiset radioverkot ovat luvanvaraisia.

VIRVE on viranomaiskäyttöön tarkoitettu digitaalinen radioverkko, joka tehostaa viranomaisten yhteistyötä. Verkko kattaa koko Suomen, ja sen ensisijaisia käyttäjiä ovat pelastustoimi, poliisitoimi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, sosiaali- ja terveystoimi sekä eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.

Asiasanat: Taajuudet , Verkot , Luvat

Päivitetty 08.03.2013

LinkedIn Print