Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan radioluvat

Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön on varattu omia taajuuksia toimiluvanvaraisilta taajuusalueilta. Näitä taajuuksia voidaan käyttää tele- ja televisiotoimintaan tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäytössä.

Taajuuksien käyttöä säätelee radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annettu valtioneuvoston asetus.

Maantieteelliset käyttörajoitealueet

Alla luetelluille maantieteellisille alueille on asetettu rajoituksia matkaviestinverkkojen taajuuksien käyttöön ellei Viestintävirasto toisin määrää.

Alue A:Suorakulmio, jonka kulmapisteet ovat 24E3636 / 60N1658,
24E5226 / 60N1658, 24E5226 / 60N0940 ja 24E3636 / 60N0940.
Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia
tai niiden osia: Espoo, Kauniainen,
Helsinki ja Vantaa.
Alue B: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E5157 / 61N2603 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia
tai niiden osia: Lempäälä, Kangasala ja
Tampere.
Alue C: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E4601 / 61N2909 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia
tai niiden osia: Pirkkala ja Tampere.
Alue D: Kolmio, jonka kärkipisteet ovat 25E2151 / 65N0607,
25E3900 / 65N0413 ja 25E3124 / 64N5838.
Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia
tai niiden osia: Haukipudas, Kiiminki
ja Oulu.
Alue E: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0651 / 60N2253 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon
kunnasta.
Alue F: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0408 / 60N2519 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon
kunnasta.

Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toisen sukupolven matkaviestinverkoissa

Matkaviestinverkkojen rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön:

Alue A, B, C, E, F:taajuudet 1732,5–1737,5 MHz / 1827,5–1832,5 MHz (GSM-radiokanavat 624 – 648) sekä
taajuudet 1782,3–1784,9 MHz / 1877,3–1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 873–885).
Alue D: taajuudet 1731,7 – 1738,3 MHz / 1826,7–1833,3 MHz (GSM-radiokanavat 620–652) sekä
taajuudet 1781,7–1784,9 MHz / 1876,7–1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 870–885) .

Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa

Kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön:

Alue A:taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638),
1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).
Alue B: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638)
ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).
Alue C: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638)
ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).
Alue D: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638),
1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).
Alue E: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638)
ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).

Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvissa maanpäällisissä järjestelmissä

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön:

Alue A:taajuudet 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz ja 2570–2585 MHz.
Alue B:
taajuudet 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz ja 2570–2585 MHz.
Alue D: taajuudet 2520–2530 MHz / 2640–2650 MHz ja 2570–2585 MHz.
Alue E: taajuudet 2500–2510 MHz / 2620–2630 MHz ja 2570–2585 MHz.

Rajoitukset koskevat maantieteellisillä alueilla A, B, D ja E taajuusaluetta 3495–3505 MHz, joka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.

Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan osoitetuilla taajuusalueilla

Alla luetelluille maantieteellisille alueille on asetettu rajoituksia televisiotoimintaan osoitettujen taajuusalueiden käyttöön:

  • Alue H: Ympyrä, jonka keskipiste on 24E5522 / 60N0950 (KKJ) ja säde 10 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Espoo ja Helsinki

  • Alue I: Ympyrä, jonka keskipiste on 22E2010 / 60N2650 (KKJ) ja säde 9 km. Rajoitukset koskevat seuraavien kuntien osia: Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Raisio, Rusko ja Turku.

  • Alueella H toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 22, 23 ja 41 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on sallittu alueelle H sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 22, 23 ja 41 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).

  • Alueella I toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 38 ja 48 aiheuttaa suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBμV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista) mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on sallittu alueelle I sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 38 ja 48 siten, ettei kullakin kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78 dBμV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).

Radiolähettimien vaatimustenmukaisuus

Radiolähettimien pitää olla vaatimustenmukaisia. Radiolähetintä saa kuitenkin käyttää radioviestintään, jos

  • sen käyttöön ei tarvita radiolupaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 39 §:n 6-9 momentin perusteella taikka
  • Viestintävirasto on myöntänyt sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetun radioluvan sen hallussapitoon ja käyttöön radiolaitteiden tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tai vielä voimassa olevan vastaavan radioluvan radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla.

Ota yhteyttä
Laki sähköisen viestinnän palveluista

Asiasanat: Taajuudet , Teletoiminta , Verkot , Luvat

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print