Tapahtumat ja kilpailut – Radiolaitteiden käyttö ja radioluvat

Lyhytkestoisissa tapahtumissa, kuten urheilukilpailuissa, konserteissa tai festivaaleilla, on käytössä suuri määrä radiolaitteita äänen-, kuvan- ja datansiirtoon. Tapahtumajärjestäjän tulee selvittää mitä radiolaitteita tapahtumassa käytetään, ja olla yhteydessä Viestintävirastoon hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Myös ulkomailta saapuvilta kilpailijoilta tai esiintyjiltä pitää selvittää jo etukäteen, mitä radiolaitteita he aikovat käyttää. Näin häiriöttömien taajuuksien etsintä helpottuu ja nopeutuu.

Viestintävirasto ohjaa radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Taajuuksien käytön suunnittelulla pyritään varmistamaan, että radiojärjestelmille on osoitettavissa riittävästi käyttökelpoisia, mahdollisimman häiriöttömiä radiotaajuuksia.

Tapahtumissa tyypillisesti käytettäviä radiolaitteita ovat radiopuhelimet ja langattomat mikrofonit. Lähes kaikissa televisioitavissa yleisötilaisuuksissa on käytössä myös langattomia kameroita.

Tapahtumissa käytettävien luvanvaraisten radiolaitteiden taajuuksille tulee hakea radiolupa etukäteen, jotta kullekin toimijalle voidaan myöntää tarvittavat taajuudet hyvissä ajoin. Viestintävirasto auttaa tarvittaessa luvanvaraisuuden selvittämisessä. Lisäksi Viestintävirasto kehottaa radiolaitteiden käyttäjiä ohjelmoimaan radioluvan mukaiset taajuudet laitteisiin jo ennakkoon.

Viestintävirasto mittaa tapahtumapaikalla ennen tapahtuman tai kilpailujen alkua radiolaitteiden taajuudet ja tarkastaa luvanvaraisten radiolaitteiden luvat. Hyväksytyt laitteet merkitään tarralla.

Katso video Viestintäviraston asiantuntijoiden työstä Lahden MM-kisoissa 2017.

Google kerää automaattisesti tietoja palvelujensa, kuten YouTuben käyttäjistä. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä. Viestintäviraston sivuilla YouTube-videot eivät automaattisesti näy, ellet erikseen salli niiden esittämistä. Sallimalla videon esittämisen hyväksyt Googlen tietosuojakäytännöt.

Radiopuhelimet

Luvanvaraisen VHF/UHF-radiopuhelimen käyttäjällä pitää olla Viestintäviraston myöntämä radiolupa. Viestintävirasto osoittaa hakemuksen perusteella alueellisesti ne taajuudet, joita saa käyttää. Muiden kuin luvassa mainittujen taajuuksien käyttö on kielletty.

Radiomikrofonit eli langattomat mikrofonit, langattomat kamerat ja videolinkit

Tapahtuma- tai kilpailujärjestäjä voi koordinoida käytettävät mikrofonitaajuudet sallituilta taajuuskaistoilta kaikkien toimijoiden kesken.

Langattomien kameroiden yhteiskäytössä olevan taajuuskaistan 2315-2400 MHz luvanhaltijat sopivat taajuuksien käytöstä keskenään. Suurissa kansainvälisissä tapahtumissa tämä taajuusalue pyritään varaamaan yhden tv-tuotantoyhtiön (host broadcaster) käyttöön kokonaisuudessaan. Tällöin muiden toimijoiden tulee hakea tapahtumakohtaisia lupia tilapäiskäyttöön osoitetuilta taajuuskaistoilta.

Tietoa langattomille mikrofoneille, langattomille kameroille ja videolinkeille sallituista taajuuksista sekä laitteiden luvanvaraisuudesta on omassa sivukokonaisuudessaan Langattomat kamerat ja videolinkit.

Radiolupa

Luvanvaraisen radiolähettimen käyttäjällä pitää olla Viestintäviraston myöntämä lupa. Viestintävirasto osoittaa radioluvassa ne taajuudet, joita saa käyttää. Muiden kuin luvassa mainittujen taajuuksien käyttö on kielletty. Radiolupa myönnetään hakemuksen perusteella.

Radioluvan hakeminen

Toimijat, joilla on Katso-tunnus tai pankkitunnukset:

Hae lupaa sähköisessä palvelussa

Toimijat, joilla ei ole edellä mainittuja tunnuksia, voivat hakea lyhytaikaista lupaa hakemuslomakkeella:

Radio licence application for short term use [pdf, 211 KB] (englanninkielinen hakemuslomake)

Radioluvat pyydetään hakemaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Luvan voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika päätetään hakemuksessa ilmoitetun tiedon perusteella. Hakemuksesta pitää ilmetä tapahtumien paikkakunnat ja ajankohdat.

Lupamaksu ja maksaminen

Myönnetyn luvan taajuusmaksu määräytyy taajuus- ja laitemäärän mukaan. Lyhytaikaisen luvan taajuusmaksu on vähintään neljäsosa vuosittaisesta taajuusmaksusta, kuitenkin vähintään 18 euroa.

Maksu voidaan suorittaa vain pankkisiirrolla Viestintäviraston pankkitilille. Maksua ei oteta vastaan tapahtuma- tai kilpailupaikalla.

Luvasta vapaat laitteet

Luvasta vapaiden radiolaitteiden on oltava vaatimustenmukaisia. Lisätietoja vaatimustenmukaisuudesta:

Vaatimustenmukaiset radiolaitteet ehkäisevät radioliikenteen häiriöitä

Viestintäviraston määräyksessä 15 on lueteltu yhteistaajuudet ja tekniset ehdot, joilla toimivia laitteita voi käyttää ilman radiolupaa.

Viestintäviraston määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Radiolaitteiden tarkastus

Viestintävirasto mittaa tapahtumapaikalla ennen tapahtuman tai kilpailujen alkua radiolaitteiden taajuudet ja tarkastaa luvanvaraisten radiolaitteiden luvat. Hyväksytyt laitteet merkitään tarralla.

Yhteystiedot

Sähköposti: radiotaajuudet(at)ficora.fi (korvaa (at)-merkintä @-merkillä)
Puhelinvaihde: +358 295 390 100
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ficora.fi

Lisätietoja seuraavista aiheista

  • Lupahakemukset: Markku Laasonen, puh. +358 295 390 454.
  • Radiolaitteiden tarkastus: Jouni Kultanen, puh. +358 295 390 450.

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Radiolaite , Sähköinen asiointi , Tilaisuudet , Lomakkeet , Luvat , Sähköinen asiointi

Päivitetty 27.03.2017

LinkedIn Print