GPS-toistimet ja satelliittiliikenteen maa-asemat

GPS-toistin on radiovastaanottimen ja -lähettimen yhdistelmä, jolla siirretään GPS-signaali sellaiseen paikkaan, jossa GPS-satellittien signaali ei ole vastaanotettavissa. GPS-toistin tarvitsee radioluvan. Lähettävät satelliittiliikenteen maa-asemat, joita ei ole erikseen vapautettu luvasta, tarvitsevat Viestintäviraston luvan. Pelkästään vastaanottoon tarkoitettujen maa-asemien käyttöön ja hallussapitoon ei Suomessa tarvita radiolupaa.

GPS-toistimet

GPS-toistin on radiovastaanotin ja -lähetinyhdistelmä, jolla siirretään GPS-signaali sellaiseen paikkaan, esimerkiksi kalustohalliin tai väestönsuojaan, jossa GPS-satellittien signaali ei ole vastaanotettavissa. Toistin ei pysty vahvistamaan kohinan alla olevaa satelliittien signaalia sellaisenaan, vaan se vahvistaa taajuuskaistalla olevan kohinan, joka sisältää myös GPS-satellittien signaalin. GPS-toistimet toimivat samoilla taajuusalueille GPS-satelliittien kanssa. GPS-toistimen käyttö tarvitsee radioluvan. Radiolupa myönnetään vain GPS-signaalin välittämiseen sisätilaan.

Lähettävät satelliittimaa-asemat

Viestintäviraston luvan tarvitsevat kaikki lähettävät maa-asemat, joita ei ole erikseen vapautettu luvasta. Luvasta peritään vuosittainen taajuusmaksu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisesti.

Lentokenttien läheisyydessä on maa-asemien käytölle rajoituksia ilmailuliikenteen turvallisuuden takia.

Vastaanottavat satelliittimaa-asemat

Pelkästään vastaanottoon tarkoitettujen maa-asemien käyttöön ja hallussapitoon ei Suomessa tarvita radiolupaa. Tämän vuoksi näiden ainoastaan vastaanottoon tarkoitettujen satelliittimaa-asemien ominaisuudet ja sijaintipaikat eivät ole Viestintäviraston tiedossa, eikä näiden asemien vastaanottoa näin ollen voida suojata muiden radiolähettimien aiheuttamilta häiriöiltä.

Viestintävirasto voi käyttäjän hakemuksesta päättää toimenpiteistä kiinteään paikkaan sijoitetun maa-aseman suojaamiseksi häiriöiltä. Maa-aseman ominaisuuksille ja sijaintipaikalle voidaan asettaa tällöin ehtoja. Lisäksi suojaaminen saattaa edellyttää kansainvälistä taajuuskoordinointia. Oikeus suojaukseen myönnetään rajoitetuksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi. Suojauspäätöksen tekemisestä peritään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maksu.

Radiolupien hakeminen satelliittimaa-asemille

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 15.01.2015

LinkedIn Print