Radiolinkki

Radiolinkillä muodostetaan kiinteä tiedonsiirtoyhteys kahden paikan välille. Radiolinkkiä voidaan käyttää johtolaitteena kupari- tai valokaapelin sijaan. Digitaalisten radiolinkkien tyypilliset tiedonsiirtonopeudet ovat 34–200 Mbit/s. Soveltuvia tekniikoita käyttäen voidaan kuitenkin saavuttaa jopa 800 Mbit/s tai suurempia nopeuksia.

Yhden radiolinkkijänteen pituus riippuu käytettävästä taajuudesta. Esimerkiksi alle 10 GHz:n taajuuksilla yhden radiolinkkijänteen pituus voi olla jopa 60 km. Pituus on 81 GHz:n taajuudella muutaman sadan metrin luokkaa.

Jos tarvitaan pidempiä yhteyksiä, voidaan radiolinkkijänteitä kytkeä peräkkäin. Alle 10,7 GHz:n taajuusalue on pääsääntöisesti tarkoitettu yli 20 km jännepituuksille. Suurikapasiteettisilla linkeillä sallitaan yli 10 km pituudet.

Radiolinkkilähettimen käyttöön tarvitaan lupa

Suomessa radiolinkkien käytettävissä olevat taajuusalueet ja taajuuskaistat löytyvät taajuusjakotaulukosta. Radiolinkkiluvan hakuohjeeseen on koottu tärkeimmät tiedot

  • eri taajuusalueilla käytettävistä kanavanleveyksistä ja kanavajaosta
  • sovellettavista radiolinkkilaitteiden standardeista sekä
  • Viestintäviraston suunnittelukriteereistä.

Radiolinkkiluvan hakuohje ja tekniset vaatimukset [pdf, 326 KB]

Viestintävirasto määrää häiriötarkastelun perusteella tekniset käyttöehdot radiolinkkilähettimen taajuudelle ja polarisaatiolle, joilla radiolinkkijänne toimii ilman haitallisia häiriöitä. Myös käytettäville antenneille ja lähetysteholle voidaan asettaa ehtoja taajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Lupa pyritään toimittamaan 20 työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Viestintävirasto hoitaa myös häiriötarkastelut naapurimaiden kanssa ja suorittaa tarvittaessa taajuuskoordinoinnin. Näissä tapauksissa lupa voidaan kirjoittaa vasta kun taajuuskoordinointiin on saatu hyväksyntä naapurimaan taajuushallinnosta.

Viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4
Radiolinkin lupahakemus

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 12.11.2015

LinkedIn Print