Radioamatöörin pätevyys osoitetaan tutkinnossa

Radioamatööriasemaan kuuluvien lähetinlaitteiden hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan lupa. Luvanhakijalla pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus. Pätevyys osoitetaan tutkinnossa.

Radioamatööritutkinto on moduulipohjainen. Jokainen tutkintomoduuli on itsenäinen tutkinto. Pätevyystodistus myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella.
Voit suorittaa radioamatöörin pätevyystodistukseen tarvittavat moduulit joko moduuli kerrallaan tai kaikki moduulit yhdellä kertaa. Hyväksytyt moduulit eivät vanhene.

Perus- ja yleisluokan todistukset

Perusluokan todistuksen saat moduuleilla K ja T1. Yleisluokan HAREC-todistuksen saat moduuleilla K ja T2. Radioamatöörin pätevyystodistuksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Tutkinnon vastaanottajat

Tutkintoja vastaanottavat Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL) ja tehtävään määrätyt Viestintäviraston viranhaltijat.

Tutkintomoduulit

K-moduuli

K-moduuli on kaikkien radioamatööriluokkien perusta. Moduuli sisältää väittämiä

  • hätäliikenteestä ja aseman turvallisuudesta (15 väittämää)
  • radioamatöörejä koskevista laeista ja määräyksistä (25 väittämää) sekä
  • radioamatööriliikenteestä (20 väittämää).

K-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja on saanut vähintään 45 kohtaa 60 kohdasta oikein. Tutkinto on kuitenkin hylätty, jos "hätäliikenne ja aseman turvallisuus" -kohdassa on enemmän kuin neljä virhettä.

T1-moduuli

T1-moduuli on perusluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan perusteiden sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen. Tutkinnossa on 15 kysymystä. Jokaiseen kysymykseen annetaan neljä valmista vastausvaihtoehtoa. T1-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja saa vähintään 45 kohtaa oikein.

T2-moduuli

T2-moduuli on yleisluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan soveltamiseen radioamatööritoiminnassa sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen. Tutkinnossa on 15 kysymystä, joista jokaiseen on annettu neljä valmista vastausvaihtoehtoa. T2-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja saa vähintään 45 kohtaa oikein.

Vastausohjeet

Tutkinnon suorittajan pitää merkitä jokaisen vastausvaihtoehdon eteen varattuun tilaan plus-merkki (+), jos vastaus on oikein ja miinus-merkki (-), jos vastaus on väärä. Jokaiseen kohtaan pitää merkitä joko + tai -. Tyhjäksi jätetty vastauskohta tulkitaan virheeksi. Jokaisen kysymyksen vastausvaihtoehdoissa on aina vähintään yksi oikea vastaus.

Asiasanat: Taajuudet , Todistukset , Tutkinnot

Päivitetty 28.02.2013

LinkedIn Print