Radioamatööri tarvitsee luvan lähettimen käyttöön

Radioamatööriasemaan kuuluvien lähetinlaitteiden hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa. Lähettimet saavat toimia radioamatööriviestintään osoitetuilla taajuuksilla. Aseman kutsumerkki määritellään radioluvassa.

Taajuus- ja laitevaatimukset

Taajuusalueella 26–2450 MHz radioamatöörilähetin saa toimia vain taajuusalueilla, jotka ovat Viestintäviraston radiotaajuusmääräyksessä tai kansainvälisessä radio-ohjesäännössä osoitettu radioamatööritoimintaan. Lähetystaajuutena saa käyttää vain niitä taajuuksia, jotka on Viestintäviraston radiotaajuusmääräyksessä osoitettu radioamatööritoimintaan.

Viestintäviraston radioamatöörimääräys 6 sekä radioamatööritoimintaan osoitetut taajuusalueet
Kansainvälinen radio-ohjesääntö

Kaupassa myynnissä olevassa radioamatöörilaitteessa pitää olla

  • CE-merkintä
  • huomiomerkki, joka osoittaa, että laite vaatii käyttäjältä luvan ja radioamatööritutkinnon.

Laitteen mukana pitää olla EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus, jossa viitataan RED-direktiiviin sen viitenumerolla 2014/53/EU.

Vaatimustenmukaiset telelaitteet

CE-merkinnät ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eivät koske itse rakennettua radioamatöörilaitetta.

Radioamatööriluvan saa pätevyystodistuksella

Radioamatööriluvan hakijalla pitää olla radioamatöörin pätevyystodistus. Radioamatöörikerholla on oltava aseman hoitaja, jolla on radioamatöörin pätevyystodistus.

Pätevyystodistuksen saa suorittamalla radioamatööritutkinnon.

Radioamatööritutkinnot

Kutsumerkit

Kutsumerkit jaetaan normaalisti OH-maatunnusten sarjasta. Radiolupahakemuksessa voi toivoa jotakin lukua kutsumerkin numero-osaksi. Ilman toivetta numero on satunnainen.

Numero 0 annetaan vain Ahvenanmaalla sijaitseville radioamatööriasemille. Maatunnuksen (prefiksin) ja numeron lisäksi kutsumerkkiin kuuluu suffiksiosa. Ilman erityistoiveita suffiksiksi annetaan jokin vapaa 3-merkkinen kirjainsarja.

Halutessaan voi itse valita kutsumerkin. Viestintävirasto perii omavalintaisesta kutsumerkistä erillisen maksun.

Itsevalitun kutsumerkin prefiksi voi olla OH tai OG. Numero-osaksi voi valita numeron väliltä 1–9. Suffiksin merkeiksi hyväksytään kirjaimet välillä A–Z ja numerot 0–9. Suffiksissa voi olla yksi, kaksi, kolme tai neljä merkkiä. Viimeisen merkin täytyy olla aina kirjain.

Ajantasainen luettelo käytössä olevista kutsumerkeistä

Viestintävirasto käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun lasku on maksettu, virasto myöntää radioluvan, johon varattu kutsumerkki on merkitty.

Radiolupa uusitaan viiden vuoden välein

Radiolupa uusitaan automaattisesti viiden vuoden välein, ellei luvanhaltija irtisano lupaansa. Poikkeuksen muodostavat kaikki OG-alkuiset kutsumerkit ja sellaiset yksityishenkilöiden OH-alkuiset kutsumerkit, joiden suffiksissa on vain yksi kirjain. Ne ovat voimassa määräajan, enintään yhden lupakauden (5 vuotta).

Jos luvan voimassaolo lakkaa eikä lupaa uusita, pidetään luvassa mainittu kutsumerkki varattuna edelliselle luvanhaltijalle kaksi vuotta. Karenssiajan jälkeen kutsumerkki vapautuu muidenkin haettavaksi. Karenssi ei koske määräajaksi myönnettyjä kutsumerkkejä.

Maksut

Radioamatöörin pätevyystodistus 43,75 €

Radioamatöörilupa (vuosimaksu) 18,14 €

Omavalintainen kutsumerkki radioamatöörilupaan 170,75 € (sis. alv)


Radioamatöörin radioluvan hakeminen
Viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4

Asiasanat: Taajuudet , Luvat , Todistukset , Tutkinnot

Päivitetty 05.10.2017

LinkedIn Print