Harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varatut kanavat 67–72 MHz:n taajuusalueella

Harrastus- ja työyhteyksiin liittyvään radioliikenteeseen on varattu yhteensä kaksikymmentäkuusi (26) radiokanavaa, joita saa käyttää ainoastaan näille kanaville määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Näiden kanavien radiopuhelinkäyttöön ei vaadita radiolupaa. Tukiasema-/toistinkäyttö on sallittua vain kanavaryhmä A:n taajuuksilla, ja siihen on hankittava Viestintäviraston myöntämä radiolupa.

Ryhmä Kanava Taajuus Käyttötarkoitus
Ryhmä A: 1. 68,100 MHz tiepalveluun liittyvä radioliikenne
2. 68,300 MHz autourheiluun liittyvä radioliikenne
3. 68,425 MHz vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
liittyvä radioliikenne
4. 68,525 MHz autourheiluun liittyvä radioliikenne
17. 68,225 MHz vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
liittyvä radioliikenne
Ryhmä E: 5. 68,050 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
6. 68,575 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
7. 68,175 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
8. 67,500 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
9. 71,375 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
10. 71,425 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
11. 71,475 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
12. 71,625 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
13. 70,200 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
14. 71,025 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
15. 71,050 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
16. 71,100 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
18. 68,375 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
19. 71,175 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
20. 71,750 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
21. 71,900 MHz harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)
22. 71,350 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
23. 71,550 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
24. 71,575 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
25. 71,600 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)
26. 72,325 MHz harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

Ryhmä A:

Kanavat 1–4 ja 17 muodostavat yhteiskäyttöisen kanavaryhmän A. Ryhmän A käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään.

Lupa tuki-/toistinasemalle myönnetään rekisteröidylle yhteisölle, joka säännöillään osoittaa toimivansa tiepalvelun, autourheilun tai vapaaehtoisen pelastuspalvelun parissa. Suurin sallittu säteilyteho tukiasemalle on 15 W (ERP) ja liikkuvalle asemalle 25 W (ERP).

Ryhmä E:

Kanavat 5–16 ja 18–26 muodostavat harrastus- ja työyhteyksien yhteiskäyttöisen kanavaryhmän E. Näitä kanavia saa käyttää ainoastaan puheensiirtoon. Kanavilla 5–14 ja 22–26 säteilyteho on enintään 5 W (ERP). Kanavilla 15, 16 ja 18–21 säteilyteho on enintään 25 W (ERP). Kanavia 15, 16 ja 18–21 ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista.

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 04.01.2017

LinkedIn Print