Metsästäjät ja muu harrastustoiminta

Harrastuskäyttöön tarkoitettuja VHF-radiopuhelimia käytetään muun muassa metsästyksessä. Käytettävät kanavat ovat 67–72 MHz:n taajuusalueella. Jäljitys- ja seurantalähettimiä käytetään useimmiten metsästyskoirien seurantaan (koiratutkat).

Muita luvasta vapautettuja radiolähettimiä ovat esim. radio-ohjattavat pienoismallit, PMR446-puhelimet ja CB-puhelimet. Henkilökohtaisilla hätälähettimillä (PLB, Personal Locator Beacon) tarkoitetaan luvanvaraisia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja radiolaitteita, joiden tarkoituksena on huomion herättäminen jossakin vaaratilanteessa.

Harrastuskäyttöön tarkoitetut VHF-radiopuhelimet taajuusalueella 67–72 MHz ja 155 MHz:n jäljitys- ja seurantalähettimet on vapautettu luvanvaraisuudesta 1.1.2017 alkaen

Harrastuksessa vaadittaviin viestintäyhteyksiin voidaan käyttää luvasta vapaata VHF-radiopuhelinta (käytetään myös nimityksiä metsästys-VHF-puhelin, metsästysradio). Harrastuskäytössä suurimmat käyttäjäryhmät muodostuvat metsästäjistä, vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, tiepalvelusta ja moottoriurheilun harrastajista, jotka käyttävät radiopuhelimia keskinäiseen yhteydenpitoon harrastuksen yhteydessä. Tähän tarkoitukseen on osoitettu käytettäväksi 26 kpl kanavia 67–72 MHz:n taajuusalueelta. Kyseisiä kanavia voidaan käyttää myös työyhteyksiin.

Tukiasema-/toistinkäyttö on luvanvaraista ja sallittua ainoastaan tiepalvelun, autourheilun ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön tarkoitetuilla kanavilla. Lisätietoa harrastuskäytön radiopuhelinten taajuuksista ja käyttöehdoista löytyy Viestintäviraston määräyksen 15 kohdasta 37 § Harrastus- ja työyhteyksien radiolähettimetja tiedotteesta:

Harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varatut kanavat 67–72 MHz:n taajuusalueella

Harrastuskäytössä jäljitys- ja seurantalähettimiä käytetään pääasiassa metsästyksessä metsästyskoirien seurantaan maastossa. Tällaisille niin sanotuille koiratutkille on osoitettu 6 kpl kanavia 155 MHz:n taajuusalueelta. Sallitut taajuudet ovat 155,400;155,425; 155,450; 155,475; 155,500 ja 155,525 MHz. Lisätietoa käyttöehdoista löytyy Viestintäviraston määräyksen 15 kohdasta 36 § Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät.

Muut luvasta vapaat taajuudet harrastuskäyttöön

Luvasta vapautettuja radiolähettimiä ovat mm. radio-ohjattavat lennokit ja autot, PMR446-puhelimet ja LA/CB-puhelimet. Tällaisten radiolähettimien taajuudet ja käyttöehdot löydät Viestintäviraston määräyksestä 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä.

PLB-hätälähetin ja sen toiminta

PLB-hätälähettimen toimintaperiaate ja lähetystaajuudet ovat samoja kuin aluksissa ja ilma-aluksissa olevien vastaavanlaisten hätälähettimien (EPIRB ja ELT). PLB-laitteet lähettävät hätähälytyksen Cospas-Sarsat-satelliittien kautta 406 MHz:n taajuusalueella. Lisäksi ne lähettävät useimmiten myös suuntimasignaalia ilmailun VHF-hätätaajuudella 121,5 MHz.

Tämän suuntimasignaalin ainoa tarkoitus on, että hätälähetin pystytään paikantamaan ja löytämään etsinnän yhteydessä. PLB-hätälähetin tarvitsee radioluvan sekä yksilöllisen tunnistenumeron.

Kysymyksiä ja vastauksia PLB-hätälähettimistä

Radioluvan hakeminen PLB-hätälähettimelle


Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 19.03.2017

LinkedIn Print