Kauko-ohjatut kopterit (UAS/RPAS/Drone) - taajuudet ja lupa-asiat

Kauko-ohjatut kopterit ja lennokit ovat radiolaitteita, joita koskevat samat vaatimukset kuin muitakin radiolaitteita. Eurooppalaisten säännösten mukaan niistä täytyy löytyä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita.

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Taajuuksien käytön suunnittelulla pyritään varmistamaan, että radiojärjestelmille on osoitettavissa riittävästi käyttökelpoisia, mahdollisimman häiriöttömiä radiotaajuuksia.

Kauko-ohjatut, eli radio-ohjatut (rc, radio control), lennokit ja kopterit lähettimineen ja vastaanottimineen ovat radiolaitteita. Tämän vuoksi niiden on täytettävä radiolaitteille asetetut vaatimukset.

Käytettävät radiotaajuudet

Ohjausyhteydet

Kauko-ohjattua lennokkia, kopteria tai muuta ilma-alusta ohjataan langattomasti pääasiassa maasta käsin. Ohjainlaitteena voi olla radio-ohjain tai monipuolisempi videonäytöllinen ohjaus- ja hallinta-asema. Ohjausyhteyksien avulla koneen maassa oleva ohjaaja pystyy ohjaamaan ilma-alusta ja saamaan reaaliaikaista tilannetietoa ilma-aluksen järjestelmistä, esimerkiksi moottoreiden pyörimisnopeuksista.

Yleisimmät ohjaustaajuudet ovat luvasta vapaiden radiolaitteiden taajuuksia:

  • 2400,000–2483,500 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on joko
    • ≤100 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on digitaalisten laajakaistaisten datasiirtolaitteiden (WAS) standardi EN 300 328, tai
    • ≤10 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440.
  • 5470,000–5725,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on ≤1 W EIRP ja lähetteen spektrin tehotiheys on ≤50 mW/1 MHz EIRP. Sovellettava standardi on RLAN-laitteiden standardi EN 301 893.
  • 5725,000–5875,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho ≤25 mW EIRP, sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440.

Luvasta vapaiden analogisten radiolaitteiden taajuusalue on 34,995–35,225 MHz (efektiivinen säteilyteho ≤ 100 mW ERP ja sovellettava standardi on SRD-laitteiden standardi EN 300 220).

Taajuusalue 5030–5091 MHz on määritetty Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n mukaan matkustaja- ja rahtiliikenteen miehittämättömien lentokoneiden ohjaukseen ja hallintaan eikä näin ollen ole käytettävissä kauko-ohjattujen ilma-alusten ohjaukseen.

Hyötykuorman taajuudet

Hyötykuorma tarkoittaa jotakin muuta radiolaitetta kuin ohjaus- ja hallintayhteyksiin käytettävää laitetta. Yleisin hyötykuorman laite on kamera, jolla voidaan välittää reaaliaikaista videokuvaa ilma-aluksesta maahan. Myös lämpökamera ja erilaiset mittalaitteet voivat olla hyötykuormaa.

Taajuusalueet 2400,000–2483,500 MHz, 5470,000–5725,000 MHz ja 5725,000–5875,000 MHz ovat ohjausyhteyksien lisäksi käytettävissä myös ilma-aluksen hyötykuorman laitteissa.

Taajuus 1320 MHz on tarkoitettu pelkästään videokuvan siirtoon ilmasta maahan. Sen käyttö edellyttää radiolupaa, jonka voi saada vain määräajaksi.

Radiolupaa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussamme

Matkaviestinverkon taajuuksien käyttö

Matkaviestinverkkojen päätelaitteita, joissa on GSM/UMTS/LTE-ominaisuudet, ei pääsääntöisesti saa käyttää ilmassa. Viestintävirasto voi kuitenkin poikkeustapauksissa matkaviestinoperaattorien suostumuksella myöntää radioluvan, joka mahdollistaa niiden ilmakäytön matalalla lennettäessä. Radioluvassa myönnettyjä matkaviestinverkon taajuuksia voidaan käyttää ohjausyhteyksiin, hyötykuorman käyttämiin yhteyksiin tai puheluihin.

Radiolupaa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussamme

Uusia ohjausyhteyksien taajuuksia etsitään

Kauko-ohjattujen ilma-alusten ohjausyhteyksille ei ole vielä olemassa niille varattuja ns. omia taajuuksia, joilla saisi käyttää edellä kerrottua suurempia säteilytehoja. Työ taajuuksien määrittämiseksi on käynnistetty Euroopassa. Tavoitteena on löytää euroopanlaajuisesti harmonisoituja taajuuksia, joille laitevalmistajat ja maahantuojat pystyisivät tuomaan laitteita markkinoille. Näin voitaisiin tarjota pitkäaikainen ratkaisu, joka mahdollistaisi taajuuksien käyttäjille pysyvän toiminnan ja sen suunnittelun.

Lyhytaikaiset testiluvat mahdollisia

Kauko-ohjattujen ilma-alusten testaukseen ja koekäyttöön voi hakea Viestintävirastolta lyhytaikaista testilupaa. Mahdollisuus myöntää radiolupa haetuille taajuuksille arvioidaan tapauskohtaisesti.

Radiolupaa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussamme

Trafi on Suomen ilmailuviranomainen

Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Trafissa tarkastellaan niin lentomatkustajan, lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta.

Trafin antama määräys OPS M1-32 kauko-ohjatuista ilma-aluksista ja lennokeista on tullut voimaan 9.10.2015.

Lisätietoja miehittämättömästä ilmailusta ja määräyksestä OPS M1-32 Trafin sivulta

Asiasanat: Taajuudet , Vaatimustenmukaisuus

Päivitetty 19.10.2017

LinkedIn Print