Radiomodeemeja käyttävien kiinteiden radioverkkojen taajuudet ja rakenteelliset vaatimukset

Viestintävirasto määrittelee taajuuskaistojen lisäksi rakenteelliset vaatimukset, joiden mukaisesti radiomodeemeja käyttävät kiinteät radioverkot pitää suunnitella ja toteuttaa. Modeemiverkkojen radioluvat myönnetään tapauskohtaisen taajuussuunnittelun perusteella.

Radiomodeemeja käyttävien radioverkkojen vaatimukset koskevat

  • valvontasovelluksissa
  • hälytyssovelluksissa
  • kaukomittaussovelluksissa
  • kauko-ohjaussovelluksissa ja
  • datasiirtosovelluksissa käytettäviä kiinteitä luvanvaraisia radioverkkoja, jotka toimivat alla nimetyillä taajuuskaistoilla.

Nämä radioverkot koostuvat yksinomaan kiinteästi asennetuista radiomodeemeista tai vastaavista radiolaitteista.

Taajuudet

Radioverkot sijoitetaan seuraaville taajuuskaistoille

146,00625 - 146,29375 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
161,4125 - 161,4625 MHz kanavanleveys 25 kHz (toimintasuhde < 10 %)
406,625 - 406,925 MHz kanavanleveys 25,0 kHz
409,0125 - 409,9750 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
440,90625 - 441,18125 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
441,200 - 442,750 MHz kanavanleveys 25,0 kHz
446,21875 - 446,99375 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
448,78125 - 448,99375 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
449,00625 - 449,51875 MHz kanavanleveys 12,5 kHz
468,125 - 468,175 MHz kanavanleveys 25,0 kHz
468,225 - 468,700 MHz kanavanleveys 25,0 kHz

Viestintävirasto osoittaa käytettävät taajuudet verkkokohtaisesti.

Taajuusjakotaulukko

Verkkojen rakenne

Verkot

Modeemiverkoissa jänteen pituus saa olla enintään 15 km. Tätä pidemmillä yhteyksillä tai vaikeassa maastossa on käytettävä toistinasemia. Viestintävirasto voi määrätä toistinaseman käytettäväksi, jos taajuuksien käytön tehokkuus sitä edellyttää.

Radiomodeemit

Lähettimen lähtötehon on oltava säädettävä ja vastaanottimeen on voitava tarvittaessa liittää erillinen lisäsuodatin.

Antennit

Ala-asemilla on käytettävä suuntaavia antenneja. Keskusasemilla ja toistinasemilla on käytettävä suuntaavaa antennia, jos peittoalue sen mahdollistaa.

Viestintävirasto voi tapauskohtaisesti muuttaa antennivaatimuksia, jos häiriöiden välttäminen tai taajuuksien käytön tehokkuus sitä edellyttää.

Suunnitelmatiedot

Radioverkkosuunnitelma (RVS) ja lupahakemus (RJ)

Modeemiverkon taajuuksia voidaan ennen varsinaista lupahakemusta hakea verkon suunnitteluvaiheessa radioverkkosuunnitelmalla. Jos verkko on jo toteutusvaiheessa, voidaan radiolupa hakea suoraan ilman suunnitelmaa. Kummassakin tapauksessa jokaisesta kiinteästä asemasta tarvitaan tekniset tiedot. Lähettimestä tarvitaan lähtöteho (W), taajuusalue ja kanavan leveys. Antennista tarvitaan vahvistustieto (dBd) tai tyyppimerkintä ja mahdollisesti valmistaja sekä antennin korkeus maanpinnasta ja polarisaatio. Antennikaapelista tarvitaan tyyppi ja pituus tai vaimennus (dB).

Radioverkkosuunnitelma (RVS) [pdf, 165 KB]
Radioverkkosuunnitelma (RVS) [dot, 160 KB]
VHF/UHF -radiojärjestelmän lupahakemus (RJ) [pdf, 152 KB]
VHF/UHF -radiojärjestelmän lupahakemus (RJ) [, ]

Kartta

Asemapaikkojen määrittämistä varten on radioverkkosuunnitelman yhteydessä toimitettava Viestintävirastolle peruskartan lehti (1:20 000), johon verkon asemat on yksikäsitteisesti merkitty.

Verkkokaavio

Suunnitellun radiomodeemiverkon asemien välisten yhteyksien selvittämiseksi on radioverkkosuunnitelman mukana toimitettava kaavio, jossa verkon asemat ja radiokanavat kuvataan liitteenä olevan mallikaavion periaatteilla. Kaaviossa on pyrittävä esittämään verkon asemien keskinäinen sijainti sellaisena, että se havainnollistaa asemien sijaintia maastossa.

Malli verkon rakennekaaviosta [pdf, 4 KB]

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Käytettävien radiolähettimien on oltava vaatimustenmukaisia ja CE-merkittyjä. Lähettimien mukana on oltava valmistajan vakuutus laitteen vaatimustenmukaisuudesta.

Vaatimustenmukaisuus

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 17.09.2013

LinkedIn Print