Radioverkot elinkeinoelämän käytössä

Yksityisiä luvanvaraisia radioverkkoja käytetään elinkeinoelämään ja ammatin harjoittamiseen liittyvässä viestinnässä, kuten teollisuudessa, kunnallistekniikassa (energia- ja vesihuolto), kuljetusyhteyksissä, liikenteenohjausjärjestelmissä sekä viranomaiskäytössä.

Yksityisiin radioverkkoihin kuuluvat muun muassa

  • PMR-radiopuhelinverkot
  • henkilöhakuverkot
  • datasiirtoverkot
  • kaukokäyttö- ja kauko-ohjausverkot ja
  • radio-ohjaimet.

Asiakaskohtaiset taajuudet

Radiolupa yksityisille radioverkoille myönnetään tapauskohtaisen taajuussuunnittelun perusteella. Lupa ja käytettävät taajuudet myönnetään asiakkaan esittämien käyttötarpeiden perusteella määrätylle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi yhden kunnan alueelle. Luvan myöntämisessä otetaan huomioon taajuuksien riittävyys ja niiden tehokas käyttö.

Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat

Yksityisen radioverkon lupa voidaan myöntää myös koko Suomen alueen kattaville yhteiskäyttökanaville. Yhteiskäyttökanavat on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan elinkeinon, liiketoiminnan tai ammatinharjoittamiseen liittyvään viestintään. Kanavien käyttöoikeus myönnetään koko Suomen alueelle ja kanavat ovat yhteiskäytössä.

PMR- ja DMR-yhteiskäyttökanavat
Datasiirron ja DGNSS-lähettimien yhteiskäyttökanavat
Nostotyön ohjaus

68-72 MHz:n alueen yhteiskäyttökanavia saa käyttää työ- ja harrastusyhteyksiin. Elinkeinoelämässä voidaan hyödyntää myös luvasta vapaita radiolaitteita.

Radiomodeemeja käyttävien verkkojen taajuussuunnittelu

Radiomodeemeja käyttävien kiinteiden radioverkkojen radioluvat myönnetään tapauskohtaisen taajuussuunnittelun perusteella. Tällaisia verkkoja ovat valvonta-, hälytys-, kaukomittaus-, kauko-ohjaus- ja datasiirtosovelluksissa käytettävät radioverkot, jotka koostuvat yksinomaan kiinteästi asennetuista radiomodeemeista tai vastaavista radiolaitteista.

Radiomodeemeja käyttävien verkkojen taajuudet ja rakenteelliset vaatimukset

Maatutkien ja seinätutkien käytöllä erityisehtoja

Maatutkien ja seinätutkien avulla voidaan tutkia esimerkiksi maaperän tai erilaisten materiaalien sisäistä rakennetta. Ne voivat toimia taajuusalueella 30 MHz - 12,4 GHz. Samoilla taajuuksilla toimii myös monia muita radioliikennepalveluja. Häiriöiden ehkäisemiseksi ja mahdollisten häiriötilanteiden selvittämiseksi maatutkien ja seinätutkien käyttö on luvanvaraista. Radiolupaan voidaan asettaa käyttörajoituksia ja erityisehtoja.

Opas ammattikäyttöön tarkoitettujen maatutka- ja seinätutkalaitteiden (GPR/WPR) lupakäytännöstä [pdf, 414 KB]


Katso myös:

Taajuusjakotaulukko
Luvasta vapaat radiolaitteet
Laitteiden vaatimustenmukaisuus
Radiolupahakemuslomakkeet

Asiasanat: Taajuudet , Verkot , Luvat

Päivitetty 23.04.2018

LinkedIn Print